'สุวรรณภูมิ' ย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในปท. พร้อมปรับทางวิ่ง-ทางขับ

ข่าว

  'สุวรรณภูมิ' ย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในปท. พร้อมปรับทางวิ่ง-ทางขับ

  ไทยรัฐออนไลน์

  24 ต.ค. 2562 21:17 น.

  "สนามบินสุวรรณภูมิ" เตรียมย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็นแบบ Concourse Screening เริ่ม 19 พ.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าตามแผนปรับปรุงคุณภาพทางวิ่ง ทางขับ ตามแผนงานปรับปรุงเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับทางวิ่งฝั่งตะวันออกและทางขับออกด่วน ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563 โดยจะเข้าทำงานเฉพาะในช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงช่วงเช้า ซึ่งในระหว่างการซ่อมแซมจะปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออก อากาศยานสามารถใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันตกในการให้บริการขึ้น – ลงของเที่ยวบิน ได้เป็นปกติ

  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ต.ค.62 น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการปรับเปลี่ยนการให้บริการการตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศจาก Centralized Security Screening เป็น Concourse Screening ณ ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

  น.ท.สุธีรวัฒน์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจค้นภายในประเทศ ชั้น 4 (เดิม) บริเวณ Row C ซึ่งมีพื้นที่คับแคบและทำให้เกิดความคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน อีกทั้งยังกีดขวางการใช้บริการของผู้โดยสารที่ใช้บริการ Counter Check-in บริเวณจุดดังกล่าวอีกด้วย ทสภ.จึงได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการการตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศจากระบบ Centralized Security Screening เป็นระบบ Concourse Screening แทน โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ส่วนบริเวณที่เป็นจุดตรวจค้นเดิมจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding pass) อยู่ตรงหน้าทางเข้า เพื่อเป็นการเช็กความปลอดภัยในขั้นตอนแรกก่อน เพราะหากไม่มีบัตรที่นั่งโดยสาร ก็จะไม่สามารถเดินเข้ามาด้านในได้

  ด้าน นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มว่า การย้ายจุดตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนระบบตรวจค้นจากจุดศูนย์มาเป็นจุดเทียบเครื่องบิน ก่อนเดินเข้าไปยัง Gate ต่างๆ ของสายการบินในประเทศ ทำให้ลดความแออัดของผู้โดยสารที่บริเวณจุดตรวจค้นเดิมได้ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นระบบเดิมตามมาตรฐานการบิน ซึ่ง ทสภ. จะทำการย้ายจุดตรวจค้นกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน A และ อาคารเทียบเครื่องบิน B (Concourse A และ B) บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3 พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องตรวจจากเดิม 5 เครื่อง เป็น 12 เครื่อง (ฝั่งละ 6 เครื่อง) ก็จะทำให้สามารถแก้ไขความแออัดและการกีดขวางผู้โดยสารที่ใช้บริการในอาคารผู้โดยสารได้ นอกจากนี้ยังแก้ไขข้อขัดข้องการใช้พื้นที่ปะปนกันของผู้โดยสารขาออกที่ผ่านการตรวจค้นแล้วกับผู้โดยสารขาเข้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้น จะทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปกับอากาศยานที่ออกจาก ทสภ. ได้รับการตรวจค้น 100% ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ

  นอกจากนั้นพื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ (INTER TO DOM) ที่ตั้งอยู่บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ซึ่งบดบังแนวสายตาและกีดขวางแนวทางเดิน ทสภ. จะได้ปรับรื้อออกเพื่อคืนให้เป็นพื้นที่สัญจรให้กับผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารกลุ่มนี้จะไปผ่านการตรวจค้นที่บริเวณที่เปิดให้บริการใหม่

  นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ ทสภ. ได้มีการเตรียมปรับป้ายบอกทิศทางภายใน Concourse A และ B ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินไปยังจุดตรวจค้นได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสน โดยที่ ทสภ. ได้มีการจัดทำแผนการย้ายอุปกรณ์และปรับเปลี่ยนป้ายก่อนเปิดให้บริการ ช่วงแรก ทสภ. จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางผู้โดยสารด้วย เชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้โดยสารให้เกิดความรวดเร็วได้ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ขอผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นใหม่เผื่อระยะเวลาการเดินทางเข้าไปยัง Gate ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากอาจจะยังไม่คุ้นชิน ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง


  น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตามที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มีการดำเนินโครงการงานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก (Runway 01R-19L) และทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway) ซึ่งแผนดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปีพ.ศ. 2562 - 2565 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงที่ 1 ทสภ. ได้มีการปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก ระยะทาง 900 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทสภ. จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 6 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 150 วัน โดยจะทำการปรับปรุงพื้นผิวช่วงกลางทางวิ่ง เป็นระยะทาง 1,100 เมตร และบริเวณพื้นผิวทางขับออกด่วน B3, B5, B7, B8, B10 และ B11 โดยการปรับปรุงจะมีการรื้อพื้นผิวเดิมออกบางส่วน และปูพื้นผิวใหม่ด้วยเอสฟัสต์ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวทางวิ่ง ทางขับมีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขึ้น-ลงของเที่ยวบินในอนาคตได้เต็มประสิทธิภาพ

  น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ทสภ. จึงกำหนดให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเฉพาะช่วงกลางคืนถึงรุ่งเช้า คือ ระหว่างเวลา 01.30 - 08.30 น. โดย ทสภ. ยังคงเปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตกในการให้บริการขึ้น-ลงของเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว และกลับมาเปิดใช้งานทางวิ่งทั้ง 2 เส้นได้ตามปกติในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563 และในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน วันที่ 18 - 31 มกราคม 2563 ทสภ. จะงดการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันออก เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวซึ่งจะมีเที่ยวบินคับคั่ง และมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก

  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกและทางขับออกด่วนในครั้งนี้ ทสภ. ให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยเน้นกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดย ทสภ. ได้มีการจัดทำแผนความปลอดภัยงานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก ช่วงที่ 1 ระยะที่ 2 เสนอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาเห็นชอบ ซึ่ง กพท.เห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 รวมทั้งได้มีการแจ้ง กพท. เพื่อออกประกาศ AIP Supplement ให้นักบินและผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการดำเนินการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ คณะทำงานกำกับการดำเนินงานโครงการงานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก (Runway) 01R-19L และทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway) ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee : AOC) สายการบินที่ให้บริการ ณ ทสภ. บริษัทตัวแทนให้บริการภาคพื้น ณ ทสภ. ฯลฯ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปมาตรการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แนวทางในการจัดตารางการบินและการบริหารจัดการห้วงอากาศและระยะเวลาของแต่ละเที่ยวบินที่จะทำการบินจากสนามบินต้นทาง รวมถึงการบริหารหลุมจอดอากาศยานให้สอดคล้องกับปริมาณเที่ยวบินที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว และ ทสภ. ยังได้มีการประสานแจ้งให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาทราบถึงแผนดำเนินการดังกล่าว เพื่อเตรียมแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ก่อน ทสภ. จะเข้าเริ่มดำเนินการปิดซ่อมทางวิ่งช่วงที่ 1 ใน ระยะที่ 2 นั้น ทสภ. จะเตรียมความพร้อมโดยการตรวจสภาพพื้นผิว และล้างคราบยางล้ออากาศยานที่ตกค้างบนพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันตก พร้อมซ่อมบำรุงระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขึ้นลงของอากาศยานได้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่มีการปิดปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกดังกล่าว

  น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2563 เป็นการดำเนินงานประเมินเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพพื้นผิวและเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างทางวิ่ง ส่วนโครงการระยะที่ 3 จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 เป็นงานก่อสร้างปรับปรุงสภาพพื้นผิวทางและเสริมความแข็งแรงของทางวิ่งตลอดทั้งเส้นในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ทสภ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงความเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติที่ได้ระดับมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สุวรรณภูมิท่าสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศปรับปรุงทางวิ่งทางขับข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 00:05 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์