ข่าว
100 year

มอบเอกชนเก็บค่าจอดรถ ที่จอด กทม.ตลาดสวนมะลิ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 ต.ค. 2562 09:30 น.
SHARE

เก็บเองตลาดยอดบางลำภู

วันที่ 16 ต.ค. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2562 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ขอความเห็นชอบเรื่องการมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของ กทม. ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการพิจารณาว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กทม.มอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของ กทม. เฉพาะอาคารจอดยานยนต์ตลาดสวนมะลิ ส่วนอาคารจอดยานยนต์ บริเวณตลาดยอดบางลำภู เขตพระนคร เห็นควรให้ กทม.บริหารจัดการเอง และมีการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของ กทม. พ.ศ. ...

ทั้งนี้ กทม.ได้เสนอกระทรวงมหาดไทยและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีข้อสังเกต ให้ กทม.พิจารณาเพิ่มเติมร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ฉบับดังกล่าว เรื่องกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการพิจารณามอบหมายให้เอกชนกระทำกิจการ กรณีเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยที่ประชุมสภา กทม. มีมติเห็นชอบตามข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกรียงศักดิ์ โลหะชาละเก็บค่าจอดรถตลาดสวนมะลิเกรียงยศ สุดลาภาที่จอดรถ กทม.

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้