ข่าว
100 year

อธิบดีพด. ประชุม ACMECS ไทย-ลาว พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงดิน

ไทยรัฐออนไลน์1 ต.ค. 2562 18:41 น.
SHARE

บ้านพี่เมืองน้อง! อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมโครงการความร่วมมือ ACMECS ระหว่างไทย-ลาว ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค   


โครงการความร่วมมือ ACMECS ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นโครงการอยู่ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของสปป.ลาว ให้มีความสมดุล ยั่งยืน และเท่าเทียมกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงดิน

โดยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ ดร.นิวง สีปะเสิด อธิบดีกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ได้ประชุมร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้านการพัฒนาบุคลากรในการสำรวจดิน การจำแนกดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นลำดับ สำหรับแผนความร่วมมือปี 2563 จะเน้นความร่วมมือในการสร้างศูนย์เรียนรู้และการพัฒนาหมอดินอาสาในพื้นที่ สปป.ลาว และกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิเคราะห์ วิจัย และคัดแยกจุลินทรีย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาหมอดินอาสา และการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งหารือถึงกรอบ แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน


ทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เชิญผู้บริหารกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมและคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ที่จะจัดขึ้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประชุมACMECSไทย-ลาวความร่วมมือเศรษฐกิจกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้