ข่าว
100 year

อธิบดี พด. ร่วมประชุมเข้มมาตรการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ย. 2562 00:48 น.
SHARE

อธิบดีพด. เป็นตัวแทนรมว.เกษตรฯ เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ที่อินเดีย หารือด้านสังคม วัฒนธรรม หนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาพประชาชน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้แทน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 (COP14) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ the India Expo Center and Mart กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมการประชุม Interactive dialogue ในหัวข้อ a Values-Based Approach to Land Stewardship และ Healthy Land: Healthy People โดยที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหลักการ (approaches) ในด้านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติมาตรการการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการที่ดินกับสุขภาพของประชาชน การผลิตที่ขาดการจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียหน้าดิน การปนเปื้อนสารเคมีในดิน น้ำ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค ดังนั้น มาตรการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (SLM) มีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ำ ระบบนิเวศ และสุขภาพของเจ้าของที่ดิน

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการประชุม COP 14 ทำให้ทราบแนวทาง และการดำเนินงานด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินในหลาย ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับลุ่มน้ำย่อย การพัฒนาชุมชนหรือหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และวิธีการและเครื่องมือในการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เบญจพร ชาครานนท์กรมพัฒนาที่ดินผู้แทนรมว.เกษตรประชุมCOP 14ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้