ข่าว
100 year

เผย 9 วัดสำคัญ ขบวนเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่าน ตั้งโรงทานพระราชทาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผย 9 วัด ที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเคลื่อนผ่าน ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พร้อมจัดตั้งโรงทานพระราชทาน

วันที่ 10 ก.ย. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในวาระปกติ โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะรองโฆษก พศ. แถลงผลการประชุม มส. ว่า ได้มีการรายงาน มส. ถึงการประชุมเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ต.ค.

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มอบหมายหน้าที่ให้พศ.ประสานงานไปยังวัดที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะเคลื่อนผ่าน ซึ่งจะมีด้วยกัน 9 วัด คือ วัดราชาธิวาส วัดเทวราชกุญชร วัดสามพระยา วัดบวรมงคล วัดคฤหบดี วัดระฆังโฆษิตาราม วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร และวัดอมรินทราราม โดยให้ทั้ง 9 วัด ดังกล่าวปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พร้อมจัดตั้งโรงทานพระราชทาน

“ขณะที่ขบวนเรือผ่าน กำหนดให้ 6 วัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย วัดราชาธิวาส วัดเทวราชกุญชร วัดสามพระยา วัดบวรมงคล วัดคฤหบดี วัดระฆังโฆษิตาราม และหากต้องการให้ทางกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวก ให้แจ้งประสานงานมายัง พศ. ในการประสานงานไปยังกรุงเทพมหานคร”

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษก