กตส.ติวเข้มหลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หวังมีมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าว

กตส.ติวเข้มหลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หวังมีมาตรฐานวิชาชีพ

ไทยรัฐออนไลน์

4 ก.ย. 2562 22:48 น.

บันทึก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงไว้ซึ่งคุณภาพของงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐาน

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์งบการเงิน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงานและเทคนิคการสอบบัญชีด้านต่างๆ การบันทึกข้อมูล Input Form การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเองและวิทยากร

ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ผ่านการรับราชการมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ให้มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อยกระดับเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ถือเป็นบุคลากรสำคัญที่จะทำหน้าที่ช่วยผู้สอบบัญชีในการเข้าไปตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร อย่างละเอียด ครบถ้วน โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ๆ ส่วนงานในสหกรณ์ และสอบทานเอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานทางการเงิน ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ เพื่อให้สมาชิกทุกรายได้มั่นใจว่างบการเงินและระบบบัญชีของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือถูกต้อง

"กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเป้าหมายในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสอบบัญชีสหกรณ์อย่างน้อยปีละ 2 รุ่น เพื่อเตรียมทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ ขอย้าย หรือโอนไปยังหน่วยราชการอื่น โดยมุ่งหวังให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้เพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการและทางเทคนิค มีความเข้าใจ และก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการสอบบัญชี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ"อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เมียเบื่อ สากกะเบือฟาดหัวผัวขี้เหล้าสลบ ไม่เข็ดยังอ้อน "ขอเป๊ก"
02:20

เมียเบื่อ สากกะเบือฟาดหัวผัวขี้เหล้าสลบ ไม่เข็ดยังอ้อน "ขอเป๊ก"

ApplicationMy Thairath

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 12:38 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์