ข่าว
100 year

คนกรุงอยากเลือกผู้ว่าปี 62 ผลสำรวจบ้านสมเด็จโพลล์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ส.ค. 2562 08:25 น.
SHARE

“คุณหญิงหน่อย,ชัชชาติ”ยอดนิยม

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 1,218 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในปี 2562 ร้อยละ 64.5 โดยบุคคลที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.มากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 21.3 อันดับที่สองคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 20.8 อันดับที่สามคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 16.3 อันดับที่สี่คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.8 และอันดับที่ห้าคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 8.7 โดยปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากที่สุดคือ ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ พรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 37.5

ในส่วนคุณสมบัติของผู้ว่าฯ กทม. อันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 22.8 มากที่สุด อันดับที่สองคือ มีความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 18.9 อันดับที่สามคือ มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรมร้อยละ 15.5 ขณะที่นโยบายที่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ให้ความสำคัญ อันดับที่หนึ่งคือ ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 30.9 อันดับที่สองคือ ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 19.4 อันดับที่สามคือ ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สิงห์ สิงห์ขจรคุณหญิงหน่อยชัชชาติเลือกผู้ว่าฯกทม.เลือกตั้งอัศวิน ขวัญเมืองอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้