ข่าว
100 year

ขั้นตอนฟันวินัย ข้าราชการ "คบชู้" คู่สมรสไม่ต้องตั้งทนาย มีโทษถึงไล่ออก

ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ค. 2562 13:43 น.
SHARE

มิใช่เพียงเฉพาะข้าราชการตำรวจ ที่มีความประพฤติมิชอบเรื่องการนอกใจคู่สมรส โดยการคบซ้อนกับหญิงสาว หรือชายหนุ่มคนอื่นที่มิใช่ภรรยาของตนเอง แล้วจะโดนบทลงโทษทางวินัย ทว่าข้าราชการทุกแขนง ที่พิสูจน์ทราบได้ว่ามีความผิดจริงเรื่องคบซ้อนเลี้ยงดูชู้สาว ก็มีโทษทางวินัยสูงสุดถึงขั้นไล่ออกจากราชการ 

ทนายรัชพล ศิริสาคร เจ้าของเพจสายตรงกฎหมาย ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า กรณีที่สามีหรือภรรยา "ที่เป็นราชการ" มีชู้ หรือ มีเมียน้อย คู่สมรสสามารถร้องเรียนเอาผิดทางวินัยได้ ซึ่งโทษสูงสุดคือไล่ออก อันนี้หลายคนคงรู้แล้ว แต่ขั้นตอนการร้องเรียน ที่จะดำเนินการนั้น รายละเอียดปลีกย่อยที่สามารถดำเนินการได้เองโดยไล่เรียงตามขั้นตอน 

"ไม่ต้องใช้ทนายความหรือนักกฎหมาย คู่สมรสสามารถร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการร้องเรียนต้องมีหลักฐาน จึงต้องรวบรวมหลักฐานที่มีทั้งหมด พอที่จะทำให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่า มีพฤติกรรมนอกใจจริงๆ เช่น รูปถ่าย คลิป พยานบุคคลที่เห็นว่าพักอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นต้น จากนั้นให้ทำเป็นหนังสือ (เหมือนเขียนจดหมายธรรมดา) ส่งถึงผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการ หรืออธิบดี ผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี ทำได้ทั้งนั้น แล้วแนบหลักฐานไปด้วย"

ทนายรัชพล ระบุไว้ด้วยว่า ในหนังสือต้องระบุให้ชัดเจน ใครทำอะไรที่ไหนยังไง มีพฤติกรรมมีชู้มีเมียน้อยยังไง และรอติดตามผล ซึ่งคงต้องใช้เวลา เพราะต้องตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนตามขั้นตอน กว่าจะตั้งกรรมการ กว่าจะสอบสวน กว่าจะเสร็จ ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

"ซึ่งข้อควรทราบก็คือ การร้องเรียน อาจทำให้สามีหรือภรรยาของท่านถูกทำโทษถึงขั้นตกงานได้ จะลงโทษไล่ออกหรือไม่หรือลงโทษหนังเพียงใด เป็นอยู่ที่การพิจารณาของหน่วยงาน" 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ทนายรัชพล ศิริสาคร เจ้าของเพจสายตรงกฎหมาย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย

มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการคมชู้ไล่ออกจากราชการข้าราชการคบชู้ทนายรัชพล ศิริสาครข่าวร้อนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้