ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เปลี่ยนขยะมีค่ากับภาพยนตร์สั้นชุด "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2562 17:31 น.
  SHARE

  ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ เรียกได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่ยังคงแก้ไม่ตกจนถึงทุกวันนี้ เมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ก็ส่งผลทำให้เกิดขยะที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเพิ่มทวีคูณขึ้นเช่นกัน ซึ่งต้นตอของปัญหาอาจเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายๆ คนในเรื่อง "การแยกขยะ" เพราะปัจจุบันหลายครัวเรือนยังใช้ "ขยะถังเดียว" ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้เต็มประสิทธิภาพ โดยขยะที่ไม่ได้ถูกแยกประเภทตั้งแต่แรก สิ่งที่ปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค และแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านี้โดยตรง

  จากปัญหาขยะที่ดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคม ดังนั้นสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของคู่สมรสของผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชาติ ได้จัดทำโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม

  แนวคิดในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางหรือในครัวเรือน สามารถนำหลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือหลัก 3R (Reduce, Reuse and Recycle) ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) โดยใช้ตามความจำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ลด ละ เลิก ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น หรือใช้จำนวนให้น้อยลง รณรงค์ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ เช่น เลิกการใช้โฟมและถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง การใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้แล้วใช้อีก จนกว่าจะหมดสภาพ เช่น การใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก และการใช้ถุงผ้า เป็นต้น การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการแปรสภาพขยะให้เป็นสิ่งใหม่ และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำขยะจากกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ แยกประเภทแล้วแปรรูปเป็นของใหม่ ในส่วนของขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ในครัวเรือนที่มาจากเศษผัก เศษอาหาร ก็นำมาแปรสภาพทำเป็นปุ๋ย โดยการทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน นำปุ๋ยที่ได้มาใช้กัแปลงผักสวนครัว ที่ปลูกตามที่ว่างริมรั้ว ในกระถาง ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ให้เริ่มดำเนินการที่บ้านพักนายกสมาคม กรรมการบริหารสมาคม จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักข้าราชการ

  ดร.ปฤถา กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ว่า สมาคมตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมืองซึ่งยังแก้ไขได้ยาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะ โดยคิดว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ แต่ภาพยนตร์จะสะท้อนให้เห็นการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเริ่มได้จากตัวเราเป็นอันดับแรก การจัดการกับขยะต้นทางหรือในครัวเรือนจึงถือเป็นหัวใจของการจัดการขยะ โดยขยะทุกชิ้นมีค่าและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งขยะรีไซเคิล ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ก็สามารถนำกลับมาเป็นปุ๋ยได้ ซึ่งหากใครได้ดูภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะเข้าใจหลักการ และวิธีคิดในการจัดการปัญหาขยะ นอกจากนี้ ภาพยนตร์ดังกล่าวยังร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะและยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกในการลดปัญหาขยะล้นเมืองและรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาขยะล้นเมืองได้โดยการ "เพิ่มมูลค่าขยะ เพียงคุณแยกก่อนทิ้งให้ถูกวิธี"

  สามารถติดตามและรับชมภาพยนตร์สั้นได้ที่ https://www.facebook.com/dokkaew.moi.go.th/videos/854374768294816/  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ขยะการจัดการขยะการแยกขยะครอบครัวมหาดไทยสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้