ข่าว
100 year

"นักวิชาการ" แนะลดเผาไหม้แก้ฝุ่นพิษ ตอบโจทย์นโยบายสุขภาพ ทำชีวิตดีขึ้น

ไทยรัฐออนไลน์25 มิ.ย. 2562 15:53 น.
SHARE

"นักวิชาการ" แนะใช้นวัตกรรม-เทคโนโลยีใหม่ๆ ลดการเผาไหม้แก้วิกฤติฝุ่นควัน วอนภาครัฐหนุนทุกผลิตภัณฑ์-บริการที่ไม่มีการเผาไหม้ ผู้เชี่ยวชาญ ตปท.ชี้ควันบุหรี่ตัวการ PM 2.5 ควรสนับสนุนคนสูบหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ที่โรงแรมสุโกศล สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมวิชาการหัวข้อ "การลดอันตรายจากมลภาวะในสิ่งแวดล้อม" (Environmental Pollution Harm Reduction) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสุขภาพ และขยายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ ในการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องหาแนวทางในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภัยจากการเผาไหม้ให้กับประชาชน

โดย นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวในหัวข้อ "ฝุ่น PM 2.5 กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเกิดมะเร็งตลอดช่วงชีวิต" ว่า ปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือเกิดจากการเผาป่า ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี การแก้ปัญหาฝุ่นควันคือต้องช่วยกันลดการเผาป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ลดการใช้รถยนต์ แต่บางครั้งกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นมลพิษที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่ หรือที่เรียกว่าการลดอันตราย โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ลดเรื่องการเผาไหม้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ก็ช่วยลดสารพิษที่จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาคเอกชนต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีการเผาไหม้ ในขณะที่ภาครัฐก็ควรต้องมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่มีการเผาไหม้ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาฝุ่นละอองได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.อเล็กซ์ วอแดค (Alex Wodak) ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมูลนิธิปฏิรูปกฎหมายด้านยาเสพติด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดอันตราย โดยเฉพาะการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและบุหรี่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักการลดอันตรายเป็นที่ยอมรับในวงการสาธารณสุขมานานแล้ว และสามารถนำมาใช้กับการลดอันตรายจากควันบุหรี่ได้ เพราะบุหรี่เองก็มีการเผาไหม้ก่อให้เกิดควัน นอกจากมีนิโคตินแล้ว ยังมีสารอันตรายที่ก่อมะเร็งด้วย ดังนั้นหากเราต้องการลดอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้สูบบุหรี่ สามารถทำได้โดยการให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน ทดแทนแต่ไม่มีการเผาไหม้ จึงมีความเสี่ยงต่ำกว่า ซึ่งมีหลากหลายประเภทและกำลังได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น บุหรี่ไฟฟ้า ที่กำลังมาทำลายบุหรี่ธรรมดา โดยมีผลการศึกษาที่คาดว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับบุหรี่ แนวทางนี้ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหภาพยุโรป ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านี้ ก็มีตัวเลขของผู้สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าประเทศที่ไม่มีการอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเห็นได้ชัด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่นพิษPM2.5ฝุ่นควันพิษการเผาไหม้มลพิษสุขภาพ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED