ข่าว
100 year

เตือนห้ามหิ้วน้ำพริก น้ำจิ้ม ของเหลว เกิน 100 มล. ขึ้นเครื่อง

ไทยรัฐออนไลน์25 มิ.ย. 2562 13:55 น.
SHARE

บังคับใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำหรับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภายหลังไทยเคยถูกติดธงแดงมาแล้ว

เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และเตรียมพร้อมเมื่อจะเดินทางโดยเครื่องบิน โดยเฉพาะขาช็อปนิยมหิ้วของฝากประเภทอาหารที่เป็นของเหลวขึ้นเครื่อง ไม่ว่าน้ำพริก แหนมเนือง น้ำปลาร้า น้ำบูดู หรืออาหารที่มีน้ำเป็นส่วนผสมในปริมาณมาก จะได้ไม่ต้องเสียเวลา เสียความรู้สึก เพราะเสียเงินซื้อของไปแล้ว แต่ไม่สามารถนำสิ่งของขึ้นเครื่องไปได้ ทั้งที่ก่อนหน้ามีประกาศอาจสามารถทำได้บ้าง หากจะควักเงินเพิ่มค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องคงไม่คุ้มแน่นอน

สำหรับของเหลว เจล สเปรย์ จะต้องมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ 100 กรัม หรือ 3.4 ออนซ์ หากเกินกว่านั้นไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ยังรวมถึงของเหลวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ซุป น้ำ เครื่องดื่ม น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารอย่างอื่นที่อยู่ในซอส

ตลอดจนสิ่งของประเภทครีม โลชั่น เครื่องสำอาง น้ำมัน น้ำหอม หรือเจลในรูปแบบต่างๆ เช่น ยา ยาสีฟัน อาหาร ยาสระผม เจลอาบน้ำ วัตถุหรือสารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีแรงดันที่ต้องฉีดพ่น เช่น สเปรย์ โฟม และวัตถุ หรือสารที่มีส่วนผสมของของแข็งและของเหลว เช่น มาสคาร่า ลิปสติก หรือลิปบาล์ม

กรณีนำขึ้นเครื่อง จะต้องแยกใส่บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น ต้องมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน และรวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร ยกตัวอย่างแหนมเนือง พร้อมน้ำจิ้ม ปริมาณ 400 มิลลิลิตร ซึ่งจะนำขึ้นเครื่อง ต้องแบ่งน้ำจิ้ม เป็นขวดๆ ละ 100 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด หากมีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร และไม่สามารถแบ่งได้ ให้ฝากเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

นอกจากนี้ได้มีข้อยกเว้นยาสามัญประจำบ้าน อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารก อาหารที่ต้องพกพาตามข้อกำหนดทางการแพทย์ ที่มีปริมาณเหมาะสมกับระยะเวลาการเดินทางในแต่ละเที่ยวบินสามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ ส่วนของเหลว เจล สเปรย์ ประเภทยา ต้องมีใบรับรองแพทย์ ฉลาก หรือเอกสารกำกับยาที่ระบุชื่อผู้โดยสาร ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยานั้น จึงจะถือขึ้นเครื่องได้

สำหรับของเหลว เจล สเปรย์ ที่ซื้อจากร้านดิวตี้ฟรี ภายในสนามบิน หรือบนเครื่องบิน สามารถถือขึ้นเครื่องได้ แต่จะต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยการแกะหลังจากซื้อ และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อในวันที่เดินทาง

เมื่อทราบกันแล้ว ดังนั้นก่อนการเดินทางทุกครั้ง ต้องเตรียมพร้อมวางแผนแพ็กกระเป๋าสัมภาระให้ถูกต้อง โดยเฉพาะสิ่งของที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลา ซึ่งต้องแสดงให้พนักงานตรวจค้นเพื่อทำการตรวจสอบ ณ บริเวณจุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย ตามกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้อห้ามนำน้ำพริกขึ้นเครื่องของเหลวเกิน100มล.ของเหลวห้ามขึ้นเครื่องแหนมเนืองหิ้วของขึ้นเครื่องหิ้วน้ำพริกขึ้นเครื่องข่าวร้อนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้