ข่าว
100 year

งบ 8 หมื่นล้าน กทม.63 ผ่านวาระแรก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 มิ.ย. 2562 08:29 น.
SHARE

“คำรณ” นั่งประธาน คกก.วิสามัญ-ก่อนเสนอเข้าวาระ 2, 3 ใน 24 ก.ค.

ที่ห้องประชุมสภา กทม. ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 มีการประชุมสภา กทม. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังจากที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดย กทม.ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 83,398,920,000 บาท

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสภา กทม.ได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น. อาทิ ความคุ้มค่าและการใช้จ่ายงบประมาณและอยากให้เน้นไปที่พื้นที่เขต การเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายในพื้นที่เขตต่างๆ ซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอย ถือว่ามีความสำคัญในการลำเลียงน้ำ สู่ทางระบายน้ำหลัก จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างหลักการ ข้อบัญญัติฯ ตามที่ผู้ว่าฯ กทม.เสนอ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 37 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภา กทม. 26 คน และฝ่ายบริหาร 11 คน โดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า ตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติครั้งแรก ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญฯ ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สภา กทม.พิจารณาในวาระสองและวาระสาม ภายในวันที่ 24 ก.ค.62

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ภายหลังการประชุมสภา กทม. คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีประชุม และมีมติเลือกนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นรองประธานคนที่ 1 นายไพฑูรย์ ขัมรัตน์ เป็นรองประธานคนที่ 2 และนายสมพงษ์ เวียงแก้ว เป็นรองประธานคนที่ 3.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณอัศวิน ขวัญเมืองคำรณ โกมลศุภกิจเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ไพฑูรย์ ขัมรัตน์สมพงษ์ เวียงแก้วรายจ่ายประจำปีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้