Thairath Logo
กีฬา

สมาคมด้านปศุสัตว์แห่ขอบคุณ รมว.เกษตรฯ หลังช่วยเกษตรกรมีชีวิตดีขึ้น

Share :
line-share-logo

5 สมาคมด้านปศุสัตว์บุกกระทรวงเกษตรฯ แห่ให้กำลังใจ"กฤษฎา" รมว.เกษตรฯที่ขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.62 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.สมชวนรัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกสมาคมสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไก่ไข่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นายกสมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ช่วยผลักดันงานด้านปศุสัตว์ได้อย่างดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น ณ กระทรวงเกษตรฯนายกสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไก่ไข่ กล่าวว่า ขอบคุณ นายกฤษฎา บุญราช ที่ช่วยผลักดันมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อแก้ปัญหาไข่ล้นตลาด แนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ที่รมว.เกษตรฯ ดำเนินการให้ความสำคัญแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่พุ่งสูงขึ้นใบละเกือบ 3 บาท ซึ่งราคาที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้เลี้ยง ผู้ค้า และผู้บริโภคเกิดความเป็นธรรม

ด้านนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย ได้ขอบคุณที่ช่วยผลักดันแม้ว่า ASF ไม่ได้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกร ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค เชื้อโรคทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต และสุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100% ซึ่งตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF ได้กำหนดมาตรการชดเชยหากต้องทำลายสุกรที่เป็นส่วนสำคัญนายกสมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ กล่าวว่า รมว.เกษตรฯ ที่ช่วยปฏิรูปนมโรงเรียนสำเร็จ ยกเครื่องระบบบริหารจัดการใหม่แก้ปัญหานมบูด-ด้อยคุณภาพ ส่งไม่ตรงเวลา ทำให้เด็กนักเรียนกว่า 7.4 ล้านคนได้ดื่มนมที่มีคุณค่าโภชนาการสูงอย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการได้รับการจัดสรรสิทธิจำหน่ายอย่างโปร่งใส ที่สำคัญเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้ดีประกอบอาชีพอย่างมั่นคง

นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบ้ช่นเดียวกันที่ช่วยผลักดันส่งเสริมและเข้ามามีบทบาท หาทางออกเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโคบูรพา สนับสนุนการเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้ได้โคที่มีคุณภาพ ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง และเกษตรกรควรมีการรวมตัวกัน เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ซึ่งจะทำให้การส่งออกดีขึ้นและมีราคาสูงขึ้นนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีเป้าหมายมุ่งสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไทย โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในประเทศ ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เพื่อให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่สามารถขายไข่ไก่ได้ในราคาที่น่าพึงพอใจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ประชาชนผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

ด้าน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ตนขอขอบคุณตัวแทนสมาคมฯทุกๆท่านที่มาแสดงความขอบคุณในวันนี้ ทั้งนี้แม้ไม่ได้ทำงานต่อในหน้าที่เดิมแต่ด้วยความที่ผูกพันธ์กับอาชีพเกษตรกรเดิมอยู่แล้วจะไม่ทิ้งพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนและขอยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะนำหลักการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้ทำไว้ต่อยอดเพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
สมาคมปศุสัตว์5สมาคมด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรฯรมว.เกษตรฯข่าวทั่วไป