king10
Thairath Logo
กีฬา

“รายงานพิเศษ”-ภัยแล้งมาแล้ว-ประปาชวนประหยัดน้ำ ไม่มีประปา-จะอยู่อย่างไร

Share :
line-share-logo

ภัยแล้งนับเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปี และเช่นเดียวกัน ทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำจะต้องออกมารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

โดยเฉพาะการประปานครหลวง หน่วยงานที่รับผิดชอบน้ำดื่มน้ำใช้ของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำประหยัดน้ำช่วงหน้าแล้งทุกปี

ปีนี้ก็เช่นกัน...การประปานครหลวง ชวนประหยัดน้ำ โดยชูประเด็นเพราะถ้าโลกนี้ไม่มีน้ำประปา แล้วเราจะอยู่อย่างไร
การประหยัดน้ำจึงไม่ใช่แค่คิด แต่ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมมือช่วยกัน เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องน้ำ ทั้งการสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เพื่อให้บริการประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ที่ผ่านมา กปน.ได้เดินหน้าโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และร่วมใจกันใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า

ปีนี้ กปน.จึงได้จัดทำสปอตโฆษณาตัวใหม่ “ถ้าโลกนี้ไม่มีน้ำประปา แล้วเราจะอยู่อย่างไร?” โดยสะท้อนแนวคิดของเด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนและอนาคตของชาติ ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา “การขาดแคลนน้ำ” ในอนาคต มาร่วมถ่ายทอดแนวคิด

“ถ้าโลกนี้ไม่มีน้ำเราจะอยู่อย่างไร” หากประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ จะส่งผลต่อทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าไม่มีน้ำประปาด้านการสาธารณสุข ผู้ป่วยจะทำอย่างไร? ในด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง, การผลิต จะเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างไร ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแค่กดชักโครกไม่ได้ ก็คงไม่มีนักท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ก็คงตกงาน ในวงการอาหารแน่นอนว่าถ้าไม่มีน้ำก็ทำอาหารไม่ได้ แล้วต่อไปเราจะกินอะไร?

กปน.ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมในการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาเริ่มต้นประหยัดน้ำกันอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพราะหากวันนี้เรายังไม่ร่วมมือกัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิด ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ ไม่ให้การประหยัดน้ำเป็นแค่สิ่งที่เราคิด

แต่ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็น “ลงมือทำ” ปิดก๊อกน้ำให้สนิทเมื่อไม่ใช้และเปิดน้ำใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อร่วมรักษาน้ำไว้ให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของลูกหลาน และเยาวชนต่อไปในอนาคต เพราะมีน้ำ...มีชีวิต

ผู้สนใจสามารถรับชมและดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ ได้ที่ Facebook และ Youtube : MWAthailand หรือ https://bit.ly/2V4ALSJ 

อ่านเพิ่มเติม...
ภัยแล้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำการประปานครหลวงกปน.คลิปวิดีโอข่าวทั่วไป