Thairath Logo
กีฬา

4 พันล้านเนรมิตการทางพิเศษแห่งใหม่ ศูนย์บริหารควบคุมทางด่วน

Share :
line-share-logo

ปัจจุบันการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับผิดชอบทางพิเศษทั้งหมด 8 สายทาง ระยะทางกว่า 224 กม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษของแต่ละสายทางทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ กทพ.จึงต้องมีศูนย์บริหารทางพิเศษ เพื่อทำหน้าที่อำนวยการและสั่งการของทุกสายทางให้อยู่ในที่เดียวกัน กทพ.จึงมีโครงการก่อสร้างศูนย์ฯดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์บริหารทางพิเศษจะเป็นอย่างไรนั้น...รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. พุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ จะมาชี้แจงให้ทราบ

ถาม-ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหน ลักษณะเป็นอย่างไร

พุฒิกัญจน์-โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารทางพิเศษ ตั้งอยู่ใกล้กับด่านอโศก ทั้งนี้ ได้ออกแบบอาคารโดยนำสัญลักษณ์ของ กทพ.มาเป็นแนวคิดในการออกแบบรูปทรงอาคาร ทำให้เกิดเส้นโค้งที่สวยงาม อีกทั้งยังได้นำหลักการออกแบบและการก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREE-Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) มาใช้ในการปรับวางผัง และออกแบบงานระบบประกอบอาคาร เพื่อให้ได้อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงออกแบบเปลือกอาคารสลับระหว่างวัสดุโปร่งใสและทึบให้แตกต่างกันในแต่ละทิศทาง ควบคู่กับการออกแบบแผงบังแดดเพื่อลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคาร และเปิดรับแสงธรรมชาติ

ถาม-จุดเด่นและองค์ประกอบสำคัญของโครงการ

พุฒิกัญจน์-โครงการดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานจราจรบนทางพิเศษ และการกู้ภัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ หรือ Traffic Control Center เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมทางพิเศษทุกสายให้อยู่ในที่เดียวกัน และมีห้องควบคุมบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติด้านการจราจร และระบบเก็บค่าผ่านทาง รูปแบบเป็นอาคารสำนักงานสูง 28 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น แบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ ชั้นใต้ดิน คลังเอกสาร พัสดุ ชั้น 1-5 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ งานระบบ ห้องประชุมกลาง สหกรณ์ และโรงอาหาร ตามลำดับ ชั้นที่ 6 Data Center ชั้นที่ 7 CSR ห้องพยาบาล ศูนย์เลี้ยงดูบุตร ชั้นที่ 8-11 พื้นที่สำรองการขยายตัว ชั้นที่ 12-28 สำนักงาน ชั้น 22-23 เป็นศูนย์ควบคุมจราจร ชั้น 28M, 28MM งานระบบ นอกจากนี้ มีอาคารจอดรถสูง 6 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ชั้นใต้ดินเป็นที่เก็บเอกสาร พัสดุชั้นที่ 1-2 ห้องประชุมแนวราบ ชั้น 3-4 ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้นที่ 5 โรงอาหาร ชั้นที่ 6 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พื้นที่จอดรถในอาคาร 965 คัน นอกอาคาร 26 คัน ใช้งบก่อสร้าง 4,558 ล้านบาท

ถาม-โครงการทั้งหมดกำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่

พุฒิกัญจน์-ตามแผนงานการก่อสร้างทุกสัญญาจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.63 แต่การก่อสร้างอาจจะล่าช้าจากแผนออกไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม กทพ.พยายามเร่งรัดให้เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารจัดการเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง.

อ่านเพิ่มเติม...
รายงานพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพ.ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศูนย์บริหารควบคุมทางด่วนพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะข่าวทั่วไป