king10
Thairath Logo
กีฬา

"อธิบดีกรมคุก"วอนสังคมให้โอกาสผู้พ้นโทษ ให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม

Share :
line-share-logo

"อธิบดีกรมคุก" วอนสังคมให้โอกาสผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ อยากให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้ก้าวพลาด ให้ได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พ.ค. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดี กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน อภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ และปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว คือ ผู้ต้องกักขัง ผู้ทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ และผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี รวมถึงผู้พิการ ผู้ที่เป็นโรคร้ายแรง และชราภาพ เป็นต้น 

และ 2.กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ได้แก่ ผู้ต้องราชทัณฑ์นอกเหนือจากกลุ่มแรก โดยจะได้การลดโทษในอัตราส่วนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชั้นและฐานความผิด ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกา ฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยระบุให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ ในระหว่างที่ผู้ต้องราชทัณฑ์ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำหรือทัณฑสถานนั้น กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ทั้งการให้การศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ และการแนะแนวการประกอบอาชีพ อีกทั้งร่วมกับเครือข่ายภาคสังคม ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

"หวังว่าสังคม ตลอดจนผู้ประกอบการ หรือห้างร้านบริษัทต่างๆ จะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ร่วมให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้ก้าวพลาด ให้ได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งหนึ่ง ไม่ให้เขาเหล่านั้นหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก" พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
อภัยโทษพระราชทานอภัยโทษผู้พ้นโทษอธิบดีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวนักโทษข่าวทั่วไป