king10
Thairath Logo
กีฬา

เลขาฯสปก. จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เส้นทางเสด็จ เพื่อให้สะอาด สวยงาม

Share :
line-share-logo

เลขาฯส.ป.ก. พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายนอกอาคารถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และสมพระเกียรติ ถือเป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสมพร ทองทั่ว, นายรัตนะ สวามีชัย, พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร จึงจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ตลอดจนถนนราชดำเนินนอกบริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ให้สะอาด สวยงาม และสมพระเกียรติพระองค์ท่าน

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ด้วยการตัดต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเส้นทางเสด็จถนนราชดำเนินสำนักงาน ส.ป.ก.บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ข่าวทั่วไป