สมาชิกจากสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สวมเสื้อเหลืองเคลื่อนขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสนามกีฬากองทัพบก ไปอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต สมาชิกจากสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย อาทิ สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และกลุ่มแรงงานนอกระบบรวม 17 องค์กร เคลื่อนขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และขบวนของผู้ใช้แรงงานนับพันคน ซึ่งทุกคนใส่เสื้อสีเหลืองเดินเท้ามุ่งหน้าไปยังอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง.

...

...

...