นายกสมาคมนักประดิษฐ์หวั่นปัญหาเด็กไทยเกิดภาวะบกพร่องทางการเรียน เตือนสติเยาวชน อย่าเป็นซอมบี้ผีติดเกม ใช้หลักกาลเทศะ รู้อะไรควรทำไม่ควรทำ วอนรัฐบาล ผู้ปกครอง ควรหันเอาใจใส่ดูแลให้มากขึ้น...


เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไม่ถูกต้อง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพว่า โลกของไซเบอร์ เป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องนำมาใช้ในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆ ก็เหมือนดาบสองคม ที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง ซึ่งปัญหาสำคัญที่มีผู้ปกครองหลายคนเป็นห่วง นั้นก็คือเยาวชนที่ติดเกมจนไม่มีเวลาพักผ่อน กลายเป็นสิ่งเสพติดที่ไม่มีทางรักษาได้ จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกชี้ว่า "การติดเกม" เป็นอาการผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง และองค์การอนามัยโลก บรรจุอาการผิดปกติในการเล่นเกม หรือ การติดเกม ลงในคู่มืออ้างอิงโรคฉบับใหม่ "International Classification of Diseases" (ICD) ในหมวดหมู่ความผิดปกติทางจิต ต่อมา นายคริสโตเฟอร์ มุลลิแกน ผู้ก่อตั้งศูนย์บำบัดผู้เสพติดโลกไซเบอร์ ในนครลอสแอนเจลิส เป็นอีกเสียงที่บอกว่า ผู้ที่เสพติดการใช้เทคโนโลยีนั้นไม่สามารถรักษาด้วยบำบัดเหมือนกับผู้ที่ติดสุราหรือติดสารเสพติด

"ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้วางกฎเกี่ยวกับความปลอดภัย และอันตรายและโรคที่เกิดกับการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆ ไม่ควรมีแสงจ้าเกินไป ไม่ควรเกิน 500 ลักซ์ และให้ใช้ได้ 50 นาที พัก 10 นาที หากไม่ปฏิบัติตามกฎ จะมีโรคที่เกิดจากการทำงานหรือเล่นสมาร์ทโฟนอื่นๆ จะตามมา อีกมากมาย เช่นเจ็บแขน สายตามืดมัว กล้ามเนื้ออักเสบ ฯลฯ" นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ กล่าว

...

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่า จากปัญหาต่างๆ อันตราย บนโลกของไซเบอร์ อาการที่เยาวชนติดเกม โรคที่จะตามมา ป่วยโรคซึมเศร้า สมาธิสั้น ซึมเศร้า วิตกกังวล โรคดื้อต่อต้าน และโรคภาวะบกพร่องทางการเรียน สมองแปรตัวหนังสือไม่ดี ทำให้อ่านผิด-อ่านถูก และอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ซึ่งอันตรายต่อสังคมมากในอนาคต ทั้งนี้ ถึงแม้หลายหน่วยงานจะมีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของอี - สปอร์ต และนักแคสต์เกม แต่ต้องมีคำแนะนำกับผู้เล่นทั่วไปว่า ต้องเล่นอย่างพอดี โดยจะต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรตามหลักกาลเทศะ เพราะฉะนั้น จากกรณีดังกล่าว ผู้ปกครองและรัฐบาลจะต้องหันกลับมาดูและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เยาวชน ไปมั่วสุมติดเกมเหมือนซอมบี้ วันๆ เล่นเกมไม่มีการสร้างจินตนาการ ไม่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เยาวชนอยู่แต่ในห้อง หรือไม่ก็ร้านเกมต้องลดเวลาเปิด โดยรัฐบาลและผู้ปกครองจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อื่นๆ ให้เยาวชนลดการเล่นเกม

"หากยังปล่อยให้เป็นสังคมซอมบี้ผีติดเกมแบบนี้ เราคนไทยจะไม่เหลืออนาคตของเยาวชน และคนในสังคมไทยที่มีแต่สยามเมืองยิ้มแบบอดีต แต่จะมีแต่สังคมซอมบี้ผีติดเกม ไม่มีจิตใจ ไม่มีความรู้สึก ใครพูดด้วยก็ไม่ได้ และจะไม่มี จินตนาการที่สร้างสรรค์ ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่มีธุรกิจอะไร ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ที่คิดโดยเยาวชน และอนาคตของชาติจะเหลืออะไร จะมีแต่ เพียงซอมบี้ผีติดเกมเดินได้" นายภณวัชร์นันท์กล่าว.