อธิบดี สถ.นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการทำความสะอาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณโดยรอบ ให้ดูเรียบร้อย-สง่างาม สมกับเป็นสถานที่ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" จะเสด็จพระราชดำเนิน 5 พ.ค.นี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 70 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการทำความสะอาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริเวณโดยรอบ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความสะอาด เรียบร้อย สง่างาม สมกับเป็นสถานที่ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค มาทรงบูชาพระรัตนตรัย และทรงสวมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

...

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ในโอกาสพิธีมหามงคลของแผ่นดิน โดยเมื่อวานนี้ (29 เม.ย.) ก็ได้ร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคลประจำรัชกาล จำนวน 19 ต้น ปลูกเรียงเป็นหมายเลข 10 ที่บริเวณด้านข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นแก่ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสืบไป

ขณะที่ในวันนี้ (30 เม.ย.) ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ขณะเดียวกันกิจกรรมจิตอาสายังเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคี และความเสียสละให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากคนไทยทั้งประเทศ สามารถรวมพลังจิตอาสาได้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง ก็จะเป็นการช่วยกันส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป