รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า รฟท.จะติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่งรถไฟยกระดับข้ามทางพิเศษศรีรัช บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 ห่างจากด่านประชาชื่น ฝั่งขาเข้าเมือง ประมาณ 1 กม.ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.-3 เม.ย. ระหว่างเวลา 22.00-05.00 น. โดยมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรและหยุดการจราจรชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว การติดตั้งส่วนใหญ่ไม่มีการปิดการจราจร แต่ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ รฟท. ได้ออกมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ ป้ายเตือนและป้ายจราจร ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเมือง.