ไลฟ์สไตล์
100 year

คลอดแล้ว ระเบียบ มท.ค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. ปี 62

ไทยรัฐออนไลน์
7 ก.พ. 2562 04:38 น.
SHARE

สถ.แจงระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. ให้อำนาจตามความจำเป็น-เหมาะสม พร้อมกำหนดให้จัดทำทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ไปจนถึงสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามแบบ สถ.กำหนด

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และมีผลบังคับใช้ทันทีในวันต่อมา

ข่าวแนะนำ

สำหรับสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว ได้ให้อำนาจเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกักสัตว์ ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งภายหลังการกักสัตว์ครบตามกำหนดเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องดำเนินการเลี้ยงดูสัตว์แทนเจ้าของ จนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับ หรืออาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดได้ ขณะเดียวกันระเบียบดังกล่าวยังกำหนดให้ อปท.จะต้องจัดทำทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนด ไปจนถึงสถานสงเคราะห์สัตว์ ก็จะต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามที่ สถ.กำหนดด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า เทศบาลหรือ อบต.ใดที่เล็งเห็นว่า หากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์แทน จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า การที่เทศบาลหรือ อบต.ดำเนินการเอง ก็ให้เทศบาลและ อบต.สามารถร้องขอให้ อบจ.ในพื้นที่ดำเนินการแทนได้ ส่วนทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการกักกันสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้ เทศบาลและ อบต.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ เช่น ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ สถ.กำหนด, ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ สถ.กำหนด ขณะที่ค่าทำหมัน ค่าเวชกรรม (ยา วัคซีน) และค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กำหนด ทั้งนี้เทศบาลและ อบต.สามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ.ในพื้นที่ของตนได้เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

"นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้า ของการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยการมีระเบียบให้ดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัดให้อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญยังได้ช่วยดูแลสัตว์จรจัด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อพี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุก อปท.ได้ศึกษาระเบียบดังกล่าว และเร่งดำเนินการต่อไป" อธิบดี สถ. กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สถ.กรมส่งเสริมท้องถิ่นระเบียบมท.สวัสดิภาพสัตว์อปท.ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 01:13 น.