ไลฟ์สไตล์
100 year

คนพอใจ ผลงานผู้ว่าฯ กทม.ระดับปานกลาง อยากให้เร่งแก้ปัญหาความปลอดภัย

ไทยรัฐออนไลน์4 ม.ค. 2562 21:40 น.
SHARE

คนกทม. มีความพึงพอใจผลงานของ ผู้ว่าฯกทม.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ระดับปานกลาง ในปี 2562 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,173 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คน ต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ข่าวแนะนำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อความพึงพอใจผลงาน ของผู้ว่าฯ กทม.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจากการแต่งตั้ง โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีผลงานที่ตรงใจคนกรุงเทพมหานคร หรือไม่ ความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าฯกทม. ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. ปัญหาที่อยากให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคืออะไร และคนกรุงเทพมหานครพร้อมหรือยังกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และอยากได้ผู้ว่าฯกทม.ที่มีคุณสมบัติอย่างไร มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าฯกทม.ในปี 2561

อันดับแรก คือ พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 52.2 อันดับที่สอง คือ พึงพอใจน้อย ร้อยละ 28.1 และ อันดับที่สามคือ พึงพอใจมาก ร้อยละ 19.7

และอยากให้ผู้ว่าฯกทม. แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด อันดับแรก คือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 22.1 อันดับที่สองคือ ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 21.6 และ อันดับที่สามคือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 11.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในปี 2562 ร้อยละ 53.7 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 31.2 และ ไม่อยาก ร้อยละ 15.1 และอยากได้ผู้ว่าฯ กทม.ที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 21.7 และ มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 16.0

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บ้านสมเด็จโพลล์พอใจผลงานปานกลางผู้ว่าฯกทม.อัศวิน ขวัญเมืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:56 น.