ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปปง.เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดี บ.อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป

  ไทยรัฐออนไลน์1 ธ.ค. 2561 01:13 น.
  SHARE

  ปปง.เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ระหว่าง 30 พ.ย.-29 ธ.ค.2561

  เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด จำนวน 5 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย จำนวน 1 ชุดดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหลักฐานแสดงรหัสสมาชิก หรือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกกับบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายเงิน (Statement แสดงรายการลงทุน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์
  5. สำเนาหลักฐานแสดงการแจ้งความร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีทางศาล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

  กำหนดยื่นคำร้องฯ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-29 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.) ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปปง.รับคำร้องคุ้มครองสิทธิยึดทรัพย์คดี บริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ปข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้