ไลฟ์สไตล์
100 year

บอร์ด กสศ.ตั้ง 'สุภกร บัวสาย' เป็น ผู้จัดการ มีผล 1 พ.ย.นี้

ไทยรัฐออนไลน์
1 พ.ย. 2561 17:10 น.
SHARE

บอร์ด กสศ.ตั้ง “นายสุภกร บัวสาย” เป็น ผู้จัดการ มีผล 1 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป ยัน คณะกรรมการ ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

วันที่ 1 พ.ย. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายสุภกร บัวสาย เป็นผู้จัดการ กสศ.ซึ่งคณะกรรมการ กสศ.คัดเลือกจากรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการเสนอ ตามระเบียบ กสศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้จัดการ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 6 คน เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 จากนั้นอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการได้เสนอชื่อที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 3 คน ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ 

ข่าวแนะนำ

“คณะกรรมการ กสศ.ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการ กสศ.อย่างถูกต้องครบถ้วน การแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารองค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่จะทำให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในกฎหมาย จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายสุภกร บัวสาย เป็นผู้จัดการ กสศ. มีอายุสัญญาจ้าง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จากนี้ถือว่า กสศ.มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และงบประมาณตั้งต้น ที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 เกิดขึ้นได้จริง” ดร.ประสาร กล่าว

สำหรับนายสุภกร บัวสาย มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และมีประสบการณ์การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปในองค์กรนวัตกรรมของประเทศ อาทิ กรรมการสภาการศึกษา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “วิทย์สร้างคน” อดีตผู้จัดการสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อดีตผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 วาระ และเป็นหนึ่งในแกนนำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กสศ.สุภกร บัวสายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประสาร ไตรรัตน์วรกุลตั้งผู้จักการ กสศ.คนใหม่ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 20:12 น.