ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ก.แรงงาน สรุปผลฝึกอาชีพคนจน 2 พันล้าน ยอดไม่เข้าเป้า เตรียมขยายเวลา

  ไทยรัฐออนไลน์4 ต.ค. 2561 19:35 น.
  SHARE

  ก.แรงงาน สรุปผล ฝึกอาชีพคนจนงบ 2 พันล้าน ยอดไม่เข้าเป้า คนจนเมินสร้างอาชีพ วาดฝัน 6 แสนคน มาจริงแค่ 2.8 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 35-50 เล็งขอ ครม. ขยายเวลาใช้งบฝึกต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงผลการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลังครบกำหนดฝึกอาชีพตามปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายดำเนินการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ จำนวน 652,120 คน แต่มีผู้แจ้งเข้ารับการฝึกเพียง 436,329 คน ผลการดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561 มีผู้เข้าฝึก 281,827 คน แบ่งออกเป็น ฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 11,607 คน และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 270,265 คน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดงบประมาณ จึงอยู่ระหว่างการสรุปผลภาพรวมโครงการฯ ก่อนจะรายงานผลเสนอไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อสรุปภาพรวม นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายเวลาออกไปเพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอาชีพได้ต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่แจ้งความประสงค์ไว้ได้รับฝึกอาชีพครบถ้วน

  สำหรับ 5 จังหวัดที่มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกมากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี นราธิวาส เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ หลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการฝึกมากที่สุด ได้แก่ การทำขนมไทย การประกอบอาหารไทย การทำศิลปะประดิษฐ์ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร และช่างอเนกประสงค์ สัดส่วนของผู้ผ่านการฝึกเป็นเพศหญิง จำนวน 213,785 คน เพศชาย จำนวน 68,052 คน สำหรับช่วงอายุระหว่าง 35-50 ปี เข้าฝึกมากที่สุด จำนวน 86,489 คน รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 69,956 คน มากกว่า 60 ปี จำนวน 64,374 คน และน้อยกว่า 35 ปี จำนวน 61,012 คน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,068,157,600 บาท เบิกจ่าย จำนวน 510,223,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.31

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ก.แรงงานฝึกอาชีพคนจนสร้างอาชีพฝึกอาชีพอดุลย์ แสงสิงแก้วข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้