Thairath Logo
กีฬา

ประปาไม่ไหล 2 คืน ซ่อมท่อสุขุมวิท 78

Share :
line-share-logo

ประชาสัมพันธ์การประปานครหลวง แจ้งว่า การประปานครหลวงกำหนดซ่อมท่อประธานบริเวณปากซอยสุขุมวิท 78 ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้นของวันที่ 3 ต.ค. และ 6 ต.ค. รวม 2 คืน ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

1.ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 107 ถึงซอยสุขุมวิท 113

2.ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 72 ถึงคลองสำโรง

3.ถนนทางรถไฟสายเก่า ตั้งแต่คลองบางนา ถึงคลองสำโรง

ทั้งนี้ การประปานครลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.

อ่านเพิ่มเติม...
น้ำไม่ไหลการประปานครหลวงน้ำประปาซ่อมท่อประปาน้ำประปาไม่ไหล