56 ปี พช.มุ่งมั่น 'สร้างชุมชนเข้มแข็ง' ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว

56 ปี พช.มุ่งมั่น 'สร้างชุมชนเข้มแข็ง' ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไทยรัฐออนไลน์

1 ต.ค. 2561 16:12 น.

บันทึก

56 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ยึดมั่นในอุดมการณ์ "สร้างชุมชนเข้มแข็ง" ดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานงานวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดยมี นายสุวนัย ทองนพ, ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, นายไพโรจน์ พรหมสาส์น, ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, นายปรีชา บุตรศรี, นายชุมพร พลรักษ์ และนายประภาศ บุญยินดี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคี พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายนิสิต กล่าวว่า "ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 56 และกำลังก้าวสู่ปีที่ 57 ซึ่งการทำงานที่ผ่านมานับเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทำงานเคียงข้างประชาชน ซึ่งเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน และใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP นับล้านคนมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ลุกขึ้นมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ตามแนวคิด "ช่วยเพื่อให้เขา ช่วยตัวเอง" อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการกองทุนชุมชน ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนำไปประกอบอาชีพและบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล"

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า "56 ปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาพี่น้องพัฒนาชุมชน ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์พัฒนาชุมชน และดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และยังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการให้เป็นวิถีชีวิต (Way of life) ของประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยังคงระดมสรรพกำลังเพื่อขับเคลื่อนสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" โดยมุ่งเน้นคุณภาพ สร้างสินค้าที่พิเศษ สินค้าแห่งอัตลักษณ์ และสินค้าแห่งภูมิปัญญาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้กลไกประชารัฐของภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นหุ้นส่วนการทำงานร่วมกัน โดยการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาลเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาชีพ รายได้ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และบริหารทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีธรรมาภิบาล สร้างการออมและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และที่สำคัญที่สุด ปีที่ 57 เราจะต้องก้าวเดินต่อไปด้วยการเสริมสร้างบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานที่สมดุล สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ" 
ทั้งนี้ในช่วงบ่าย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนล่าสุด ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน โดยเน้นย้ำว่าจะร่วมกันสานต่อโครงการต่างๆ ของโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการอยู่อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เตรียมจะประกาศความสำเร็จในเร็วๆ นี้อีกด้วย

"นาฬิกาพัฒนาชุมชนเรือนนี้เดินมา 56 ปีแล้ว และจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เราจะสร้างชุมชนให้เข็มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจฐานรากให้สมดุล และยืนเคียงข้างประชาชนตลอดไป" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

จับได้แล้ว! ไอ้โม่งแทงยายวัย 75 ปี เสียชีวิตคาบ้าน
01:18

จับได้แล้ว! ไอ้โม่งแทงยายวัย 75 ปี เสียชีวิตคาบ้าน

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:43 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์