ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'หมอวิชัย'–'ศุภนันท์' ยื่นก.ล.ต.-ตลท.สอบผู้บริหารจัดซื้อผิดกฎ

  ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ย. 2561 14:12 น.
  SHARE

  “หมอวิชัย” – “ศุภนันท์” ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.-ตลท. และ IFEC ชี้แจงเหตุตั้งกรรมการสอบผู้บริหาร I WIND หลังพบความผิดปกติเรื่องการบริหารหนี้

  นายแพทย์ วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ และ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ในฐานะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (I WIND) ได้ส่งทนายความยื่นหนังสือถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค(IFEC) เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งของบริษัท I WIND โดยระบุว่า ตรวจพบความผิดปกติในการบริหารงาน 4 ประเด็น

  ประกอบด้วย 1.การจัดซื้อ จัดจ้างโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบบริษัท มีการปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ 2.ผู้บริหารคนเดียวกันไม่ลงนามในการชำระเงินประกันค่าก่อสร้างที่ค้างจ่าย จำนวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างเป็นเหตุให้บริษัทและคณะกรรมการอาจถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา 3.การมีปัญหาในการจัดจ้างบริษัทคู่สัญญาในการดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) และ4.ถูกธนาคารและเจ้าหนี้ ส่งหนังสือทวงถามการชำระหนี้และการผิดเงื่อนไขหลายประการ

  นายศุภนันท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ ยังเป็นกรรมการบริษัท อำนาจกรรมการในการลงนามของบริษัทต้องใช้กรรมการลงลายมือชื่อจำนวน 2 ใน 3 คนมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยกำหนดให้ผู้บริหาร I WIND คนดังกล่าวเป็นตัวยืนในการลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกหนึ่งคน ทั้งที่ผู้บริหารคนดังกล่าวถือหุ้นน้อยกว่าบริษัท IFEC ฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมและการรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  หมอวิชัยไอเฟคIFECI WINDก.ล.ต.ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้