คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

ชำแหละพาสปอร์ต 4 ประเภท ใครต้องถือสีไหน ทำไม 'เจ้าคุณจำนงค์' ใช้สีน้ำเงิน

ไทยรัฐออนไลน์4 มิ.ย. 2561 18:33 น.

หนังสือเดินทางราชการ ปกสีน้ำเงิน ของอดีตท่านเจ้าคุณจำนงค์ ผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด ที่ได้ใช้หลบหนีเข้าไปในประเทศเยอรมนี โดยไม่ต้องใช้วีซ่า สามารถพำนักอยู่ในประเทศได้ 3 เดือน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า หนังสือเดินทางฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา เหตุนี้เอง จึงถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเยอรมันควบคุมตัวเพื่อรอส่งกลับประเทศต้นทาง ไม่ได้ถูกตำรวจไทยประสานเข้าไปจับกุมแต่อย่างใด ...

เชื่อว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางออกโดยประเทศไทย ยังไม่ทราบว่าจริงๆ แล้ว "ปก" ของหนังสือเดินทางไม่ได้มีแค่สีเลือดหมูธรรมดาๆ แบบที่เราๆ ท่านๆ ถือกันไว้ใช้บินไกลทั่วโลก หากแต่ว่า หนังสือเดินทาง หรือ "พาสปอร์ต" มีถึง 4 สี 4 ปก แยกตามสถานภาพของบุคคลนั้นๆ และสถานที่ที่ออกพาสปอร์ตเล่มดังกล่าวมาให้ จำแนกได้ดังนี้ 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) เจ้าหน้าที่จะออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี เมื่อหมดอายุต้องไปต่อหนังสือเดินทางใหม่อีกครั้ง 

2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางดังกล่าว มีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว โดยมีข้อกำหนดออกเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ

3. หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) หนังสือเดินทางประเภทนี้ จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะ พระบรมวงศานุวงศ์, ประธานองคมนตรี และองคมนตรี, นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี, ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด, อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ, ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ, ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี, คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2-8

บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) มีอายุเดินทาง 2 ปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
4.1 หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
4.2 หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ – ออกให้ชาวมุสลิมเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

การเดินทางโดยพาสปอร์ตสีน้ำเงิน ของอดีตเจ้าคุณจำนงค์ จึงกลายเป็นปริศนาคาใจ ...ใครเป็นผู้ใช้อภิสิทธิ์ ในการออกหนังสือเดินทางเล่มนี้ให้ ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่า "อดีตเจ้าคุณจำนงค์" ถูกเจ้าหน้าที่ ตม. เยอรมันควบคุมตัวขณะเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี โดยใช้หนังสือเดินทางราชการ (ปกสีน้ำเงิน) ที่ออกให้กับพระธรรมทูตไทยสำหรับใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ซึ่งไม่ต้องใช้วีซ่าและพำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ 90 วัน

แต่หนังสือเดินทางฉบับดังกล่าวถูกกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน จึงถือเป็นการเข้าประเทศโดยไม่มีหนังสือเดินทางและวีซ่า หรือการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี อย่างผิดกฎหมาย จึงถูกคุมตัวรอส่งกลับประเทศดังกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเดินทางปกพาสปอร์ตเจ้าคุณจำนงค์เงินทอนวัดข่าวร้อนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED