ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดประวัติ อดีตพระพรหมเมธี หนีเตลิด 4 ประเทศ จนมุมที่เยอรมนี

ไทยรัฐออนไลน์
3 มิ.ย. 2561 12:12 น.
SHARE

เปิดประวัติ อดีตพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม หลังหนีเตลิด 4 ประเทศ กระทั่งจนมุมที่เยอรมนี พบนั่งหลายตำแหน่งในมหาเถรสมาคม...

จากกรณี กองปราบฯ ปฏิบัติการสะเทือนวงการสงฆ์ เมื่อเช้าวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา จับ 5 พระเถระผู้ใหญ่ 3 วัดใหญ่ คือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสามพระยา และวัดสัมพันธวงศาราม ที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตเงินทอนวัด ต่อมาพระธงชัย สุขโข หรือพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และพระสังคม สังฆะพัฒน์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เข้ามอบตัว ทั้งคู่ให้การปฏิเสธ ถูกคุมตัวฝากขังศาลไม่ให้ประกันตัว ถูกจับสึกนุ่งขาวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เหลือนายจำนงค์ เอี่ยมอินทรา หรือ อดีตพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม อยู่ระหว่างหลบหนีไป สปป.ลาว หลังพบรถโตโยต้า อัลพาร์ด สีบรอนซ์เงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดอยู่ในวัดป่าสุคนธรักษ์ อ.เรณูนคร จ.นครพนม คาดเป็นยานพาหนะที่อดีตพระพรหมเมธีใช้โดยสาร

ข่าวแนะนำ

กระทั่งล่าสุด มีรายงานว่า สามารถจับกุมอดีตพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามได้แล้ว หลังหนีจากไทยไปลาวใต้ กัมพูชา กระทั่งถูกกักตัวได้ที่เยอรมนี

ทั้งนี้ พระพรหมเมธี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4 - 5 - 6 - 7 (ธรรมยุต) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เกิดที่บ้านริมน้ำนครชัยศรี ปากคลองบางระทึก ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484 ปีมะเส็ง โยมบิดา นายจิตร เอี่ยมอินทรา โยมมารดา นางนิล รอดวิมุติ บรรพชาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2495 ที่วัดราษฎร์บำรุง ถนนเพชรเกษม 69 โดยมี พระครูวิศาลปริยัติคุณ (งาม จนฺทเทโว) วัดสามัคคิยาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌายะ

อุปสมบทเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 ที่วัดสัมพันธวงศ์ โดยมี พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌายะ พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระเนกขัมมมุนี (เส็ง ทินฺนวโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สมณศักดิ์ 21 มิถุนายน 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูสังฆบริหาร” ฐานานุกรมของ พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ 9, 15 พฤศจิกายน 2513 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ฐานานุกรมของ พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยสเถระ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ 10

5 ธันวาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลศีลวงศ์ (ผจล.ชอ.), 5 ธันวาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชพ.)

5 ธันวาคม 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระวิบูลธรรมาภรณ์, 12 สิงหาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่ พระราชธรรมาภรณ์

10 มิถุนายน 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลกาญจนาภิเษก เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพ ที่ พระเทพรัชมงคลเวที, 5 ธันวาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติเมธี

5 ธันวาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมเมธี สีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก สาธกธรรมวิจิตร พิพิธศาสนกิจจาทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

หน้าที่การงานพิเศษ 16 กันยายน 2540 ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี, 2530 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล

2 เมษายน 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา, 11 มกราคม 2544 มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างงานพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

11 มิถุนายน 2544 มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานทำหน้าที่ติดตามและประสานงานตามมติมหาเถรสมาคม, 12 ตุลาคม 2544 มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา, 15 ธันวาคม 2544 กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

11 มิถุนายน 2545 มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม, กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และ กรรมการฝ่ายการเผยแผ่ ของมหาเถรสมาคม, 27 กุมภาพันธ์ 2545 มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ และการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

2 ธันวาคม 2545 กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และ พ.ศ.2546 มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอำนวยการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (มติ มส.ครั้งที่ 18/2546), พ.ศ.2548 เป็นโฆษกมหาเถรสมาคม และเป็นเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวการจับ นายจำนงค์ เอี่ยมอินทรา หรือ อดีตพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ต้องรอ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้แถลงข่าวอีกครั้ง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เงินทอนวัดพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศารามหลบหนีเยอรมนีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 16:22 น.