พระโคเสี่ยงทาย น้ำท่าบริบูรณ์

ข่าว

  พระโคเสี่ยงทาย น้ำท่าบริบูรณ์

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  15 พ.ค. 2561 05:25 น.

  กิน ‘น้ำ-หญ้า-เหล้า’ เศรษฐกิจรุ่ง

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 โดยพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี ขณะที่พระโคกิน “น้ำ-หญ้า-เหล้า” พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์ การคมนาคม การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ด้านชาวนาสุดปลาบปลื้ม ได้เข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีฯ เตรียมนำไปเป็นขวัญข้าว ใส่แปลงนา เป็นสิริมงคลของครอบครัว

  เวียนมาบรรจบอีกครั้ง สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ที่ตรงกับวันที่ 14 พ.ค. โดยเมื่อเวลา 08.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลา ที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2561 การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จด้วย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต เฝ้ารับเสด็จ และร่วมพระราชพิธี

  สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการที่ทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา การจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ระหว่างช่วงเวลา 08.29-09.19 น. ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา ปี 2561 คือนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมชลประทาน นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

  ทั้งนี้ การเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาในปีนี้ หยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ส่วนผลเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่าพระโคกินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเสร็จสิ้น ประชาชนที่รออยู่รอบมณฑลพิธีต่างพากันกรูเข้ามาเก็บเมล็ดข้าวที่มีการหว่านในพระราชพิธีฯ รวมถึงต้นไม้ที่ใช้ประดับรอบพื้นที่ อาทิ ดาวเรือง แพงพวย อ้อย กล้วยด้วย ขณะเดียวกัน มีผู้นำเมล็ดข้าวที่เก็บได้มาวางขายให้กับคนที่เข้ายื้อแย่งไม่ทัน โดยตั้งราคาสูงถึงเมล็ดละ 2 บาท ส่วนต้นไม้ขายต้นละ 10 บาท แม้แต่ถุงพลาสติกสำหรับใส่ต้นไม้ก็แยกขายถุงละ 10 บาท

  ด้านนางจำปี ตันเจริญ อายุ 52 ปี ชาวตำบลบัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ หนึ่งในผู้ที่เข้ามาเก็บเมล็ดข้าวในพระราชพิธีฯ กล่าวว่า มาร่วมพระราชพิธีฯนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ตั้งใจมาเก็บข้าวไปให้แม่ที่ทำนา ให้เป็นสิริมงคล แต่แย่งไม่ทัน ได้แต่ทรายที่ใช้ประกอบพิธี โดยจะนำไปใส่ในแปลงนา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลให้เพาะปลูกข้าวเจริญงอกงามด้วย ขณะที่นายฉัตรชัย ฉัตรวิไล อายุ 52 ปี ชาวตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า มาร่วมพระราชพิธีเป็นครั้งแรกในชีวิต ตั้งใจมาเก็บเมล็ดข้าว เพื่อนำไปเป็นขวัญข้าว เพราะตนมีอาชีพทำนา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นขวัญกำลังใจของชาวนา เป็นสิริมงคลของครอบครัวชาวนาอย่างตน บางส่วนจะนำเก็บไว้บูชาด้วย

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ยังถือเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 11 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ นายสุธรรม จันทร์อ่อน เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

  ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของนายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ ชาวจังหวัดอุดรธานี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากเพราะได้รับรางวัลนี้ครั้งแรก ตั้งแต่ทำนามาประมาณ 30 ปี ปัจจุบันมีที่นาทั้งหมด 27 ไร่ ใช้ปลูกข้าว 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวพันธุ์ กข.45 และข้าวไรซ์เบอร์รี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิสามารถทำรายได้ให้มากที่สุด และนอกจากจะทำนาแล้ว หลังเก็บเกี่ยวยังปลูกปุ๋ยพืชสด และถั่วขายเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มสมาชิกต่างๆ ในชุมชน ช่วยให้เกษตรกรเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

  เช่นเดียวกับนายใจ สุวรรณกิจ จากตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม (เกษตรแบบผสมผสาน) กล่าวว่า เริ่มทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2534 จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ให้รายได้ค่อนข้างมากแต่ราคาผันผวนไม่ยั่งยืน จึงหันมาสนใจการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เดินตามรอยศาสตร์พระราชา จึงมีแนวคิดการจัดการที่ดินจำนวน 12 ไร่ 1 งาน แบ่งเป็นปลูกยางพารา 4 ไร่ นาข้าว 1 ไร่ สวนผลไม้ 5 ไร่ และเลี้ยงปลา 2 ไร่ และไม่ใช้สารเคมี จนสร้างรายได้ให้ครอบครัว การได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเกษตรกร และจะทำหน้าที่ปราชญ์ชาวบ้านสานต่อลูกหลานโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมกับภาครัฐในการเปิดเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าการเกษตร และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

  ขณะที่นายสรวุฒิ ขาวคม ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลหาดเล็ก จังหวัดตราด สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า ทางกลุ่มสหกรณ์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้มาก เพราะตั้งแต่เปิดก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมาในกว่า 20 ปี ก็พัฒนาระบบการทำประมงมาตลอดโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในชุมชนด้วย ให้มีน้ำใสสะอาด ปลาสามารถมาวางไข่ได้ น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มสหกรณ์ได้รับรางวัลนี้

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ลูกชายงัดสัญญา ทวงเงินพ่อ ยืมจากกระปุกไป 500 แล้วไม่ยอมคืน
  03:16

  ลูกชายงัดสัญญา ทวงเงินพ่อ ยืมจากกระปุกไป 500 แล้วไม่ยอมคืน

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พืชมงคลผลพระโคเสี่ยงทายพระโคกินเหล้าพระโคปี61ข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 07:37 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์