ไลฟ์สไตล์
100 year

'ห้ามตำรวจใส่เจล ทำสีผม' เคร่งครัดวินัย ไม่ล้วงกระเป๋า เท้าเอว ดูหมิ่นประชาชน

ไทยรัฐออนไลน์
2 พ.ค. 2561 15:34 น.
SHARE

ทำหนังสือแจกแจงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว สำหรับ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พุทธศักราช 2561 โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 

ทั้งนี้ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุด ระบุว่า เครื่องแบบตำรวจเป็นเครื่องแบบแสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้แต่งว่าเป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติเหล่าหนึ่งที่มีภารกิจเป็นผู้รักษากฎหมายและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนให้มีความสงบและเกิดประโยชน์สุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความประสงค์ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคนมีภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย

ข่าวแนะนำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจอันจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559

ข้าราชการตำรวจชายทุกคนเมื่อแต่งเครื่องแบบ ให้ตัดผมสั้น ด้านข้างขวาขาวทั้ง 3 ด้าน ด้านบนความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ส่วนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าว หรือป้องกันปราบปรามยาเสพติดเมื่อไม่แต่งเครื่องแบบ ให้ไว้ผมรองทรงสูง การไว้ผมของข้าราชการตำรวจหญิงเมื่อแต่งเครื่องแบบ กำหนดว่า ต้องไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่า หรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขมวดปลายผมให้ใช้สีดำเพียงสีเดียว

หากจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบ ควรให้ใช้กิ๊บหรือริบบิ้นขนาดเล็กสีดำเพียงสีเดียว และห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรงหางม้า ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม

ข้าราชการตำรวจทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้และตามแนวทางที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กำหนด

ห้ามข้าราชการตำรวจทำสีผม หากจำเป็นต้องทำสีผม ให้ทำสีผมเป็นสีดำได้เพียงสีเดียว และห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก

สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการหาข่าวในการถวายความปลอดภัยหรือการอารักขาบุคคลสำคัญ ให้แต่งกายแบบสากลนิยม (ชุดสูท หรือเสื้อทรงซาฟารี) และติดเครื่องหมายบอกฝ่าย (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น ยืนกอดอก ล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าเอว หรือนั่งไขว่ห้าง เป็นต้น ตลอดจนไม่แสดงกิริยาวาจาใด ๆ ในลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน  ส่วนเครื่องแบบตำรวจที่ใช้สีกากี ให้ใช้ผ้าสีกากีพระราชทาน (สนว.01) 

มอบหมายให้สำนักงานจเรตำรวจ หรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ตรวจสอบกวดขันดูแลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และรายงานผลการตรวจสอบและการกวดขันดังกล่าว ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ ผ่านกองวินัย ตามห้วงระยะเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เครื่องแบบตำรวจการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจกฎระเบียบตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติวินัยตำรวจข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 20:30 น.