ไลฟ์สไตล์
100 year

การปฏิรูปงานสอบสวนตำรวจ (2)

สหบาท
6 เม.ย. 2561 05:01 น.
SHARE


ที่ผ่านมานอกจากคนร้ายจะทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังพบว่าการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาฉบับอื่นอีก

หากเป็นการกระทำกรรมเดียวกัน ศาลจะต้องพิจารณาลงโทษที่เป็นบทหนัก!

ข่าวแนะนำ

นอกจากตำรวจจะทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนตาม ป.วิอาญาแล้ว ยังต้องรอบรู้ในความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆด้วย เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ทุกตัวบทกฎหมาย

บางครั้งยังคงต้องปฏิบัติงานในฐานะ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาต่างๆ ที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งในพระราชบัญญัติฉบับนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้อีกส่วนหนึ่ง

เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้เสียหายให้ทันเหตุการณ์ หรือทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น?

เช่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 4 กำหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา 27 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจมีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐาน...ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควร

เชื่อว่า เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์... ตรวจค้นยานพาหนะใดๆที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า มีพยานหลักฐาน หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายฐานค้ามนุษย์ อยู่ในยานพาหนะ...

เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆเพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า มีพยานหลักฐาน หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือทำลายไปก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น

แต่ที่ผ่านมาแม้มีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนจากหน่วยต่างๆตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่แทบไม่มีข้าราชการพลเรือนหน่วยงานใดอาศัยอำนาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

ยังคงมองว่าอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ควรเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตนเองไม่มีความถนัดและไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาฉบับอื่นๆ ก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน...

(อ่านต่อวันพรุ่งนี้)

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปฏิรูปตำรวจงานสอบสวนค้ามนุษย์ส่องตำรวจสหบาท

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 08:28 น.