ไลฟ์สไตล์
100 year

กสทช.จับมือ มธ.พัฒนาผู้บริโภคเฝ้าระวังสื่อ ปรับเครือข่ายประชาสังคม

ไทยรัฐออนไลน์
4 ก.พ. 2561 16:31 น.
SHARE

กสทช.ติวเข้มผู้บริโภคฯทั่วประเทศ เพิ่มความรู้ พัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังสื่อ หาช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสาร ปรับบทบาทมุ่งพัฒนา-ส่งเสริม ผู้ประกอบการ-เครือข่ายประชาสังคม

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 61 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคฯจากทั่วประเทศกว่า 140 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กำหนดแผนการปฏิบัติ เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ เกิดพฤติกรรมพบเห็นสิ่งผิดปกติในสื่อโฆษณาจากทีวี วิทยุ ร้องเรียน และกำหนดแนวทางการร่วมกันกับแกนนำเครือข่ายภาคอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม

ข่าวแนะนำ

ดร.ธนกร กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี 2540-ปัจจุบัน ปรัชญาในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคไม่เคยเปลี่ยนแปลง มีการให้ความสำคัญมาตลอด แต่การกำกับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และในอนาคตอาจจะมีเรื่องของโทรคมนาคมด้วยนั้น สื่อซึ่งมีจำนวนมากทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ การกำกับดูแลไม่ให้มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และการกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการ เป็นเรื่องที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม โดยต้องสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคให้เติบโตเข้มแข็ง แล้วทำงานร่วมกันกับ กสทช. ซึ่งหัวใจของเครือข่ายฯ คือ เป็นตาสับปะรด ติดตาม แจ้งเบาะแส คอยดูแลสิ่งที่ถูกต้องดีงามในสังคม มีการต่อยอดเครือข่ายสร้างจิตอาสาเพิ่มขึ้น ส่วนการชี้ถูกผิดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า เทคโนโลยีโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทุกหน่วยงานต้องปรับตัว แม้กระทั่ง กสทช.เองก็ต้องปรับตัว โดยปัจจุบันอาจยังเน้นการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บทบาทการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนผู้ประกอบการ และเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ้น

"ผมอยากจะเห็นว่า ต่อไปมิติของการกำกับต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ให้เป็นภาคีพันธมิตร ใช้องค์ความรู้ ใช้สติปัญญา งานวิจัย ส่วนการบังคับทางกฎหมายควรเป็นมาตรการสุดท้าย" ดร.ธนกร กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กสทช.สื่อข่าวสารโทรคมนาคมสื่อสารมวลชนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 12:02 น.