ไลฟ์สไตล์
100 year

พร้อมเปิดรักษา ศูนย์แพทย์จุฬาภรณ์ฯ ตามพระปณิธานเจ้าฟ้าหญิง

ไทยรัฐออนไลน์
3 ก.พ. 2561 13:26 น.
SHARE

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลขนาด 50 เตียง บนพื้นที่ 17 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเปิดให้บริการตรวจรักษา...

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นจะสืบสานพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้ปรัชญาเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต จึงจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกใน
พระกรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา รวมถึงเป็นการสนับสนุนอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้วย

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ รู้สึกภูมิใจที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทย ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานบริการทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์รังสีวินิจฉัย คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกจักษุ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกทันตกรรม และแผนกห้องผ่าตัด รวมถึงแผนกฉุกเฉิน โดยเปิดรับผู้ป่วยนอกเพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศ.นพ.นิธิ กล่าวต่อว่า ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ยึดถือปณิธานของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ด้วยมาตรฐานสากลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ภายในศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อมุ่งผลิตนักอัลตราซาวนด์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ ช่วยสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ และยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการด้านอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Monash University จากประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนั้น ภายในศูนย์ฯ ยังมีห้องปฏิบัติการเอ็ม อาร์ ไอ จำลองการทำงานการตรวจวินิจฉัย เอ็ม อาร์ ไอ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งการเปิดศูนย์การแพทย์ฯ นี้ นอกจากจะรองรับคนไข้ทั่วไปและคนไข้ในพระอนุเคราะห์ได้มากขึ้นแล้ว การเปิดโรงเรียนนักอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ยังเป็นการเติมเต็มบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะเปิดสอนในหลายระดับ ทั้งพยาบาล นักรังสีวิทยาและเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง โดยพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-576-6000 หรือแผนกฉุกเฉิน
โทร. 06-4585-5191 และเข้าชมเว็บไซต์ที่ www.cra.ac.th.     

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติรพ.จุฬาภรณ์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:27 น.