ยิงปืน ต่อสู้ ตรวจค้น ทำสำนวน ตามดูเพาะพันธ์ุ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (คลิป)

ข่าว

ยิงปืน ต่อสู้ ตรวจค้น ทำสำนวน ตามดูเพาะพันธ์ุ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (คลิป)

ไทยรัฐออนไลน์

4 ม.ค. 2561 13:15 น.

บันทึก

ตามดูโครงการเพาะกล้าพันธุ์แกร่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง 76 จังหวัด หวังฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด...กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักเกี่ยวกับบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ล่าสุด เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย "สำนักการสอบสวนและนิติการ" (สน.สก.) หรือ รู้จักกันในนาม "ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง" ได้เร่ิมโครงการ "เพาะกล้าพันธุ์แกร่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง 76 จังหวัด" เพื่อฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองประจำจังหวัดให้กับตัวแทนพนักงานฝ่ายปกครองทั้ง 76 จังหวัด กว่า 100 คนหลักสูตรอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรเข้มทั้งในภาคทฤษฎี โดยมีทีมวิทยากรเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการวางแผน สืบสวน จับกุมปราบปราม และทำสำนวนเอกสาร นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรพิเศษจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐฯ (DHS) มาให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคการสืบสวนสอบสวนที่เป็นมาตรฐานสากล

ส่วนภาคปฏิบัติ ทีมวิทยากรจากสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกยุทธวิธี ไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุ การตรวจค้นภายในอาคาร ยิงปืน ต่อสู้ป้องกันตัว รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและการอารักขาบุคคลมาติวเข้ม

จุดเด่นของการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครั้งนี้ ก็คือ จำลองสถานการณ์จริง ทั้งการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ การตรวจสอบ จับกุมสถานบริการผิดกฎหมาย และแผนเผชิญเหตุต่างๆ ซึ่งการจำลองสถานการณ์ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย เรียนรู้ได้รวดเร็ว และเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาได้ในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้จริงในการปฏิบัติงาน

นายมานะ สิมมา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องมีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองทั้ง 76 จังหวัด เนื่องจากกรมการปกครอง มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม เป็นต้น จึงได้จัดทำโครงการ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อรองรับกรณีที่ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดนี้จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง จับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิด และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จับกุม ปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดสังคม เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างสงบสุข และถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายปกครองทั่วประเทศด้วย

ด้าน นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม กรมการปกครอง กล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตรการอบรมว่า ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้เน้นฝึกการรวบรวมพยานหลักฐาน ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ การจัดทำรายงานการสืบสวน การทำบันทึกการจับกุม การทำบัญชีของกลาง การทำแผนที่เกิดเหตุ รวมถึงบันทึกปากคำพยานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันตามข้อเท็จจริง เพื่อเป็นหลักฐานในชั้นการสืบสวนจับกุม ที่จะมีผลสัมพันธ์ไปถึงการดำเนินคดีในชั้นการสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้ใช้แนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมาโดยตลอด ทำให้สามารถนำไปสู่การพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดได้ทุกคดี

ทั้งนี้ นอกจากคดีค้ามนุษย์อาบอบนวดนาตารีแล้ว ก็มีปฏิบัติการไกรทอง ซึ่งเป็นการจับกุมคดีการค้ามนุษย์ ที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ในครั้งนั้นผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธและต่อสู้คดี แต่เมื่อมีการนัดสืบพยานในชั้นศาล อัยการได้นำบันทึกการสอบปากคำพยาน และผู้เสียหาย (ปค.14) ในชั้นจับกุม ที่ชุดจับกุมได้บันทึกปากคำพยานและผู้เสียหายเอาไว้ในขณะที่ทำการจับกุมผู้ต้องหา มาแสดงต่อศาล ศาลได้ส่งให้ทนายจำเลยดู เมื่อทนายจำเลยได้อ่านบันทึกปากคำพยานดังกล่าวแล้วจึงบอกแก่จำเลยว่า ให้รับสารภาพ เพื่อที่จะได้มีเหตุให้ศาลบรรเทาโทษ

นายรณรงค์ กล่าวต่อว่า หรือตัวอย่างปฏิบัติการนาคบาศที่ จ.นครพนม ซึ่งมีการจับกุมคดีค้ามนุษย์ ด้วยการนำเด็กมาค้าประเวณี ใช้ให้ทำงานหนักทั้งในร้านคาราโอเกะและในสวนแตงโม ซึ่งชุดจับกุมได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ในชั้นการสืบสวนจนไปถึงชั้นการจับกุม จัดทำเป็นชุดบันทึกการจับกุมที่มีความหนาถึงเกือบ 300 หน้า ทำให้ทนายจำเลยบอกให้จำเลยรับสารภาพในชั้นศาล เนื่องจากว่าพยานหลักฐานของชุดจับกุมแน่นหนาไม่มีช่องทางที่จะต่อสู้ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ ล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกลับไปขับเคลื่อน การจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองประจำจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ

นายรุ่งนิรันต์ นามวิชา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสเข้ามาอบรมในหลักสูตรพิเศษนี้ เพราะเป็นการเติมเต็มความรู้ปิดจุดด้อยในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ระดับจังหวัด อำเภอที่ยังมีจุดบกพร่องในเรื่องของการสืบสวน สอบสวนและเชิงปฏิบัติต่างๆ ประทับใจโครงการนี้ เพราะทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเขียนสำนวน การสืบสวนสอบสวนและยังจำลองสถานการณ์จริงๆ ซึ่งจะสามารถไปใช้ในพื้นที่จริงได้ รวมทั้งการยิงปืน การฝึกยุทธวิธีต่างๆ ทุกคนที่มาตั้งใจเก็บความรู้ให้มากที่สุด เพื่อนำไปฝึก ไปถ่ายทอดต่อในหน่วยงานของตน ที่สำคัญที่สุดคือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่อยู่ตามภูมิภาค ซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญของจังหวัดเพื่อที่จะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่มีความเข้มแข็งเหมือนต้นแบบ คือ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ดี เพราะมีกรมการปกครองเป็นพี่เลี้ยงที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และหลังจากนี้ ก็จะตามไปเป็นพี่เลี้ยงในระดับภูมิภาคด้วย

นายกฤติคุณ แก้วคุณนอก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสกลนคร กล่าวถึงการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนี้ กลับไปจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.สกลนคร ว่า ผู้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยป้องกันจังหวัดที่จะต้องนำนโยบาย องค์ความรู้เหล่านี้ ไปถ่ายทอดต่อให้กับทุกอำเภอ หลังจากนี้ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดจะต้องนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดให้เกิดขึ้น โดยยึดแนวทางของกรมการปกครอง ซึ่งมีชุดปฏิบัติการพิเศษต้นแบบอยู่แล้ว ถือเป็นมิติใหม่ที่ฝ่ายปกครองจะผนึกกำลังกันทั้งจังหวัดเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ สามารถเติมเต็มภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบังคับใช้กฎหมาย หรือด้านเทคนิคต่างๆ สำหรับ จ.สกลนคร มีความมั่นใจมากว่าจะสามารถจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษที่มีความเข้มแข็งได้แน่นอน

จากนี้ คงต้องติดตามผลงานของพวกเขาเหล่านี้ ในการร่วมปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
02:21

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:52 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์