king10
Thairath Logo
กีฬา

กทพ.เบี่ยงจราจร ตีเส้นด่านบางแก้ว

Share :
line-share-logo

ภาพจาก google map

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จะตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร ตามโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณใ จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางออก 2 และทางออก 3 ดังนี้

1.วันที่ 4 พ.ย. ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. เบี่ยงการจราจร 500 เมตร บริเวณทางลงสะพาน ก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 2 ทางออก 2 (บางปะอิน) และทางออก 3 (ชลบุรี-บางนา)

2.วันที่ 5 พ.ย. ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. เบี่ยงการจราจร 500 เมตร ก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 2 ทางออก 2 (บางปะอิน) ช่องทาง Easy Pass

ทั้งนี้ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.

อ่านเพิ่มเติม...
กทพ.ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วตีเส้นจราจรเครื่องหมายจราจรข่าวทั่วไป