ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  แบ่งงานรองปลัดฯ พิชญาดูการศึกษา

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ต.ค. 2560 06:01 น.
  SHARE

  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. ลงนามคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัด กทม.ปฏิบัติราชการแทนปลัด กทม. ดังนี้ 1.นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านคุณภาพชีวิต และงบประมาณ รับผิดชอบสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงบประมาณ สำนักปลัด กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 2.นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบสำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด กทม. กอ.รมน. กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

  3.นายพิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม.ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ และการศึกษา รับผิดชอบสำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. กองประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธน-เหนือ 4.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรม รับผิดชอบสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักปลัด กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 5.นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่ด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการคลัง รับผิดชอบสำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการคลัง สำนักงานตรวจสอบภายใน กองอำนวยการตลาดนัด กทม. การพาณิชย์ของ กทม. และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  การศึกษาพิชญา นาควัชระรองปลัด กทม.ข้าราชการปลัด กทม.

  คุณอาจสนใจข่าวนี้