มติ ก.ต.แต่งตั้ง ปธ.ศาลอุทธรณ์ รองปธ.ศาลฎีกา และ ปธ.แผนกคดีในศาลฎีกา

ข่าว

มติ ก.ต.แต่งตั้ง ปธ.ศาลอุทธรณ์ รองปธ.ศาลฎีกา และ ปธ.แผนกคดีในศาลฎีกา

ไทยรัฐออนไลน์

1 ส.ค. 2560 01:10 น.

บันทึก

ก.ต.ศาลยุติธรรม มีมติแต่งตั้ง "ปธ.ศาลอุทธรณ์-รองปธ.ศาลฎีกา 6 ตำแหน่ง และ ปธ.แผนกคดีในศาลฎีกา อีก 9 ตำแหน่ง 


วันที่ 31 ก.ค. ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประชุม ก.ต.ครั้งที่ 16/2560 โดยมี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญการพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้พิพากษาที่เหมาะสม และแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ 1 ตำแหน่ง , รองประธานศาลฎีกา 6 ตำแหน่ง และประธานแผนกคดีในศาลฎีกา 9 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุม ก.ต. เห็นชอบตามบัญชีที่อนุ ก.ต.เสนอ โดย ก.ต.มีมติให้แต่งตั้ง นายธนฤกษ์ นิติเศรณี รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์

ส่วนตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา เห็นชอบแต่งตั้ง นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 1 , นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 2 , นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 3 ,นายโสภณ โรจน์อนนท์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 4, นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 5 , นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 6

และตำแหน่งประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ก.ต. ก็เห็นชอบแต่งตั้ง นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนฯในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา,นายนิพนธ์ ใจสำราญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา,นายสุนทร ทรงฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ,นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในฎีกา ,นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในศาลฎีกา ,นายทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจฯ ในศาลฎีกา ,นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา, นายธีระพงศ์ จิระภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ,น.ส.บุญมี ฐิตะศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีเยาวชน ฯ ในศาลฎีกา

โดยวันนี้ที่ประชุม ก.ต.ยังได้มีมติ ในการสับเปลี่ยนตำแหน่งชั้น 4 ระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและประธานอุทธรณ์ภาค 1-9 อีก 24 ตำแหน่งด้วย ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่ง "ประธานศาลอุทธรณ์" ที่ถือว่า มีอาวุโสรองจากประธานศาลฎีกานั้น ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวฮือฮาถึงการลาออกของอดีตประธานศาลอุทธรณ์คนก่อน นั้น ที่ประชุม ก.ต.ได้มีมติแต่งตั้ง "นายธนฤกษ์ นิติเศรณี" ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 4 ขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามอาวุโส โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุม ก.ต. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา แล้ว ขณะที่นายชาติชาย อัครวิบูลย์ และนางพฤษภา พนมยันตร์ รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 2 และ 3 จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เนื่องจากครบอายุเกษียณราชการ 65 ปี

ทั้งนี้ สำหรับ "นายธนฤกษ์ นิติเศรณี" นั้น ปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา อยู่นี้ ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีระบายข้าวจีทูจี ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กับอดีตนักการเมือง-เอกชน รวม 28 ราย ตกเป็นจำเลยในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และยังร่วมเป็นองค์คณะคดีโครงการจำนำข้าว ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตกเป็นจำเลย และเป็นหนึ่งในองค์คณะคดีสลายม็อบ พธม.ปี 2551 ที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ น้องเขย นายทักษิณ ชินวัตร กับอดีตรองนายกฯ และ 2 อดีตนายตำรวจใหญ่ รวม 4 ราย ตกเป็นจำเลย ด้วย ส่วนตำแหน่งรองประธานศาลฎีกานั้น ก็มีการขยับตำแหน่งตามลำดับอาวุโส จากประธานแผนกคดีในศาลฎีกาขึ้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอุบลรัตน์ , นายธนสิทธิ์, นายไสลเกษ,นายโสภณ รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 1-4 นั้น ปัจจุบันแต่ละคนก็ได้ร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษา บางคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย ซึ่งมีคดีระบายข้าวจีทูจี ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กับอดีตนักการเมือง-เอกชนรวม 28 ราย ตกเป็นจำเลยในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีโครงการจำนำข้าวที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลย และคดีสลายม็อบ พธม.ปี 2551 ที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์อดีตนายกฯ น้องเขย นายทักษิณ ชินวัตร กับอดีตรองนายกฯและ2 อดีตนายตำรวจใหญ่ รวม 4 ราย ตกเป็นจำเลย

สำหรับนายพิศล พิรุณ ที่สับเปลี่ยนตำแหน่ง แต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ปัจจุบันร่วมเป็นองค์คณะคดีจำนำข้าว , คดีระบายข้าวจีทูจี ,คดีสลายม็อบพธม.ปี 2551
ส่วน นายนิพนธ์ ใจสำราญ ซึ่งแต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกานั้น ปัจจุบันร่วมเป็นองค์คณะคดีสลายม็อบ พธม.ปี 2551

ขณะที่นายสุนทร ทรงฤกษ์ ซึ่งแต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกานั้น ปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนวนคดีที่ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ ตกเป็นจำเลยคดีอัยการสูงสุดฟ้องออกหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยมิชอบ (คดียังรอไต่สวนพยานเดือน ส.ค.นี้)

ส่วนนายทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ที่แต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา นั้นอดีตก็เคยได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในช่วงปี 2554- ต.ค.56 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว ก็มีคดีชุมนุมการเมืองสำคัญที่ต้องรับมือ ในการพิจารณาคำร้องขอถอนประกันแกนนำ นปช.(เสื้อแดง) คดีร่วมก่อการร้ายด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

อัยการสั่งเลื่อน "คดีแตงโม" 7 ก.ค.
06:15

อัยการสั่งเลื่อน "คดีแตงโม" 7 ก.ค.

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 23:33 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์