ข่าว
100 year

คณะสงฆ์ลาว ขอมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่วยจัดอบรมพระธรรมทูต

ไทยรัฐออนไลน์4 มิ.ย. 2560 21:45 น.
SHARE

คณะสงฆ์ลาว ขอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่วยจัดอบรมพระธรรมทูต

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า มจร. โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้ลงนามความตกลงร่วมกับคณะสงฆ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการพัฒนาศาสทายาท พัฒนาวิทยากรในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ทั้งช่วยเหลือกันในการหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ที่สำคัญทางคณะสงฆ์ลาวยังขอให้ทาง มจร.ช่วยเหลือ อบรม พัฒนาพระสงฆ์ของลาวที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังต่างประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคณะสงฆ์จากสหภาพเมียนมา และกัมพูชา มาขอความร่วมมือกับทาง มจร. ในการช่วยอบรมพระสงฆ์ของแต่ละประเทศ ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังต่างประเทศด้วย

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในต่างประเทศจะพบว่านอกจากมีวัดของคณะสงฆ์ไทยแล้ว จะมีวัดของคณะสงฆ์ลาวไปตั้งอยู่ในจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น ทางคณะสงฆ์ลาวจึงต้องการเตรียมความพร้อมให้กับพระสงฆ์ของลาวก่อนที่จะไปอยู่ยังวัดในต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลลาวให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางพระพุทธศาสนากับทางคณะสงฆ์ไทยอย่างมาก โดยทางรัฐบาลลาวอนุญาตให้มีการสานสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนากับแขวงต่างๆ ของลาวได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านทางรัฐบาลลาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางประเทศลาวมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระโสภณวชิราภรณ์วัดอรุณราชวรารามมจร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์คณะสงฆ์ลาว

Most Viewed