ไลฟ์สไตล์
100 year

จ.ปราจีนบุรี ประชุมจัดทำแผนป้องกันการทุจริต อปท.

ไทยรัฐออนไลน์
4 พ.ค. 2560 12:51 น.
SHARE

จ.ปราจีนบุรี ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนราจีนกัลยาณี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี โดยการนำของ น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผอ.สนง. ป.ป.ช.ปราจีนบุรี กับจังหวัดปราจีนบุรีและท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวแนะนำ

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อันจะนำไปสู่การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเน้นย้ำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการกำหนดแผนงาน เพื่อสร้างขบวนการรับรู้ รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ปัญหาให้ทันท่วงที เพื่อดูแลความทุกข์สุขของประชาชน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัด อปท. หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง จาก อปท.ในจังหวัดปราจีนบุรี 70 แห่งๆละ3 คน รวม 210 คน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จ.ปราจีนบุรีแผนป้องกันการทุจริตอปท.องกรณ์ปกครองท้องถิ่นป.ป.ช.ปราจีนบุรี

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:33 น.