ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'กรมวิทยาศาสตร์บริการ' อบรมพัฒนาสินค้าโอทอปอาหาร สู่มาตรฐาน มผช.-อย.

  ไทยรัฐออนไลน์2 เม.ย. 2560 12:44 น.
  SHARE

  "อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ" จับมือ "สวนสุนันทา" เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพสินค้าโอทอปด้านอาหาร-เครื่องดื่มสู่มาตรฐาน หวังดันสู่ระดับโลก สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ

  เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60 ที่โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตพื้นที่ภาคกลาง โดยมีผู้ระกอบการเข้าร่วมประมาณ 100 ราย มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย น.ส.รัตนา ปานเรือนแสน เป็นที่ปรึกษาโครงการ

  นายสุทธิเวช กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการบางส่วนมีปัญหาการผลิตหรือการแปรรูปอาหารที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะไม่มีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่ดี โครงการนี้ต้องการต่อยอดผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตสินค้า ด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร ให้ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  นายสุทธิเวช กล่าวต่อว่า ในการฝึกอบรมมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้การอบรม ให้คำปรึกษา ในกระบวนการการผลิตทั้งหมด และจะนำผลิตภัณฑ์ไปเข้าห้องแล็บของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อดูว่า ไม่มีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานของ อย. จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมได้รับการยอมรับ สามารถจำหน่ายสินค้าได้ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

  ทั้งนี้แม้ว่าโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี 2556 มีผู้ผ่านการอบรมประมาณ 400 รายต่อปี ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นปีละ 200,000 ราย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ พยายามประสานกับจังหวัดเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญ มีบางจังหวัดที่ให้ความสำคัญและมีการดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ อาทิ จ.ระนอง เป็นต้น กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นเสาหลักในการให้บริการการสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าชุมชน เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถก้าวสู่ระดับประเทศ สู่ระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมวิทยาศาสตร์บริการโอทอปมผช.อาหารอย.

  คุณอาจสนใจข่าวนี้