ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มหาวิทยาลัยลุยเปิดหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0-สตาร์ทอัพ

  ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2560 10:46 น.
  SHARE

  "CIBA" ม.ธุรกิจบัณทิตย์เปิด 9 หลักสูตรมุ่งสร้างนักธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเปิดห้องเรียนสตาร์ทอัพเน้นสอนสร้างธุรกิจได้จริง...

  น.ส.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า CIBA มุงเน้นผลิตนักศึกษา เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาไม่ว่าจะเรียนคณะหรือ สาขาใด ก็ตามสามารถนำความรู้มาต่อยอดทำธุรกิจได้จริงบนพื้นฐานความต้องการของประเทศได้อย่างมืออาชีพ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตมากขึ้น จึงเปิดสอน 9 หลักสูตรยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 1. การบัญชียุคดิจิทัล 2. การตลาดยุคดิจิทัล 3. ผู้ประกอบการดิจิทัล 4. ฟินเทค 5. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ 6. ธุรกิจระหว่างประเทศ 7. HR 8. เศรษฐศาสตร์และ 9. หลักสูตรนานาชาติ เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้มีความทันสมัยฉีกรูปแบบการเรียนการสอนปริญญาตรีแบบเดิม อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รองรับยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย เพื่อสร้างหลักสูตรให้มีความแข็งแกร่ง ทำให้นักศึกษาของ CIBA มธบ.ได้ทั้งความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

  ทั้งนี้ มั่นใจว่า การเปิดสอน 9 หลักสูตรยุคดิจิทัลจะได้การตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี เนื่องจาก CIBA มีคณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะฝึกสอนทั้งทักษะการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง รวมทั้งการฝึกคิดแบบเจ้าของธุรกิจจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายอาชีพที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนะนำให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษากำลังเรียนอยู่สามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจได้จริงและประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ที่ผ่านมามีนักศึกษาของ CIBA หลายคนที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3

  น.ส.พัทธนันท์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ CIBA ยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ให้เข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เน้นสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้จริงในห้องเรียนและประสบการณ์จริงจากวิชาที่เรียน โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Capstone project แทนการใช้ Lecture แบบเดิมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยการเปิดตัวห้องเรียนธุรกิจ สตาร์ทอัพที่ผสมผสานแนวคิด Makerspace และ Co-working space มาเป็นห้องเรียนแนวใหม่ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างธุรกิจจริงตั้งแต่อยู่ในห้องเรียน เพื่อตอกย้ำจุดยืนการปรับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ไทยแลนด์4.0สตาร์ทอัพ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้