ข่าว
100 year

หนุนบ้านวังมะด่าน เลิกบุหรี่แบบหักดิบ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 มี.ค. 2560 07:55 น.
SHARE

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังร่วมกิจกรรม “ท้าชวนดื่มน้ำสาบานเลิกบุหรี่แบบหักดิบทั้งหมู่บ้าน” ภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ที่ รพ.สต.บ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ว่า สสส. ได้ริเริ่มโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย มาร่วมทำความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยการชักชวน เชิญชวน ท้าชวนให้เลิกสูบบุหรี่พร้อมลงชื่อสมัครใจเลิกบุหรี่ภายใต้ชื่อ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ (สร้างนำซ่อม)” โดยใช้กลไก “เครือข่ายหมออนามัย และ อสม.” ซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ และเป็นกลุ่มคนที่มีจุดแข็งคือ ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุด สามารถขับเคลื่อนการทำงานรณรงค์เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ในระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน

“สสส.เห็นถึงศักยภาพของเครือข่ายหมออนามัย อสม. ในการควบคุมยาสูบและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยช่วยคัดกรอง แนะนำให้เลิก ป้องกันการกลับไปสูบซ้ำ ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่ และช่วยกันเฝ้าระวังกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทบุหรี่ในพื้นที่ได้ โดยเน้นการสร้างกิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และกิจกรรมลงมือทำ มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งตัวอย่างของชุมชนบ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก คือการตั้ง “กลุ่มคนเลิกบุหรี่ร่วมกัน” เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างบุคคลตัวอย่างเลิกสูบบุหรี่ ขยายไปสู่ชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นได้” รองผู้จัดการ สสส.กล่าว

นายมงคล เงินแจ้ง ผอ.รพ.สต.บ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก หมออนามัยเลิกสูบบุหรี่ ฉายา “หมออนามัยหักดิบ” ผู้ประกาศเลิกสูบบุหรี่ คนแรกของโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ กล่าวว่า จังหวัด พิษณุโลกมีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” แล้ว 1,028 คน เฉพาะในพื้นที่ อ.พรหมพิราม 122 คน หรือร้อยละ 11.87 ซึ่งกลยุทธ์สำคัญของการเลิกบุหรี่ที่นำมาใช้คือ “การหักดิบ” เพราะหากมีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ประสบผลสำเร็จและเลิกได้เร็วกว่าการค่อยๆเลิก โดยการลดปริมาณการสูบ สำหรับกรณีบางรายที่ไม่สามารถใช้วิธีหักดิบได้ จะมีคลินิกเลิกบุหรี่ช่วยให้คำปรึกษา ส่วนกิจกรรมรณรงค์ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ กำหนดเป้าหมายให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศในเวลา 3 ปี (ปี 2559-2562) หรือตลอดชีวิตให้ได้ 3 ล้านคน โดยปีแรก จำนวน 560,000 คน และในปีที่ 2 (มิ.ย.60-พ.ค.61) จำนวน 2 ล้านคน (นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา) และปีที่ 3 (มิ.ย.61-พ.ค.62) จำนวน 3 ล้านคน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บัณฑิต ศรไพศาลสสส.พิษณุโลกเลิกบุหรี่เลิกเหล้า

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้