ติดหนี้บัตรโดนอายัดเงิน ทำยังไงดี?

ข่าว

ติดหนี้บัตรโดนอายัดเงิน ทำยังไงดี?

ทนายเจมส์

6 ธ.ค. 2559 05:01 น.

บันทึก

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับสัปดาห์นี้ ผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจของผู้ที่มีปัญหาด้านกฎหมายมาให้ศึกษากันครับ

ขอยืมเลขที่บัญชี

1. เพื่อนขอยืมเลขที่บัญชี อ้างว่าจะมีคนโอนเงินมาให้แต่ลืมบัตรเอทีเอ็ม เมื่อมีเงินโอนเข้ามาแล้ว 10,000 บาทก็กดไปให้เพื่อนด้วย ต่อมา มีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนให้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อให้ปากคำ ซึ่งหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด และเพื่อนคนดังกล่าวก็เป็นเพื่อนของเพื่อน ซึ่งไม่ได้สนิทสนมกัน เราจำเป็นต้องไปพบพนักงานสอบสวนหรือไม่

ตอบ กรณีนี้จำเป็นต้องไปอย่างยิ่งครับ เนื่องจากพนักงานสอบสวน ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 52 เรียกไปให้ปากคำในฐานะพยาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่กระทำความผิดตัวจริง อีกทั้ง การไปเข้าพบพนักงานสอบสวน ยังเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับ หากท่านไม่ไป พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกอีกเป็นครั้งที่สอง และหากท่านยังไม่ยอมไปอีก พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อขอให้ศาลออกหมายจับท่านตามลำดับครับ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปหาพนักงานสอบสวนในวันและเวลาที่ระบุในหมายเรียก ท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ไปขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำได้ครับ โดยพนักงานสอบสวนจะมีเบอร์โทรติดต่อระบุมาในหมายเรียกให้ด้วย โดยคดีลักษณะแบบนี้ พนักงานสอบสวนจะต้องทำการสอบสวนเจ้าของเลขที่บัญชีอีกหลายคนครับ เพื่อให้ข้อมูลชัดเจนว่า ใครเป็นคนขอให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีตัวจริงครับ

ยึดทรัพย์จากหนี้บัตรเครดิต

2. ผมเป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณ 400,000 บาท และได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ เนื่องจากไม่สามารถขายที่ดินของภรรยามาชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดนัด โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บัตรเครดิตแจ้งมาว่าจะทำการยึด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทันที แต่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวติดจำนองอยู่กับสถาบันการเงินอื่น กรณีแบบนี้ธนาคาร ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บัตรเครดิตจะทำการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในขณะที่ติดจำนองอยู่ได้หรือไม่ และจะสามารถทำการยึดได้ทันทีตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งได้หรือไม่

ตอบ เมื่อท่านตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลแล้ว ศาลก็จะมีคำพิพากษาตามยอมด้วย หากท่านไม่ชำระเงินตามที่ตกลง โจทก์สามารถที่จะขอให้ศาลออกหมายบังคับ เพื่อยึดทรัพย์จำเลยได้ทันที ต่างจากกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาตามปกติครับ ซึ่งโจทก์ต้องยื่นคำแถลงขอให้ศาลออกคำบังคับ โดยให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลภายใน 30 วัน และหากการนำส่งคำบังคับส่งด้วยวิธีการปิดหมาย จะต้องนับระยะเวลาเพิ่มอีก 15 วัน รวมระยะเวลาทั้งหมด 45 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จำเลยยังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล โจทก์จึงจะมีสิทธิยื่นคำขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อบังคับยึดทรัพย์ของจำเลยต่อไป เมื่อโจทก์สืบทราบว่าจำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โจทก์สามารถทำการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ แม้ว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยจะติดจำนองอยู่กับสถาบันการเงินอื่นก็ตามครับ แต่เมื่อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้แล้ว จะต้องนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จำนองก่อน หากมีเงินเหลือเจ้าหนี้ที่นำยึดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนที่เหลือครับ

สิทธิ์ในตัวลูกเมื่อไม่จดทะเบียน

3. น้องชายกับน้องสะใภ้อยู่กินฉันสามีภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีลูกด้วยกันหนึ่งคน ต่อมาแยกทางกัน น้องสะใภ้เอาลูกหนีไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัด โดยฝากลูกไว้กับพ่อแม่ ส่วนน้องสะใภ้ทำงานร้านเสริมสวย น้องชายจะไปเยี่ยมลูกแต่ถูกกีดกัน จะแก้ไขอย่างไรให้น้องชายมีสิทธิ์ในตัวลูก

ตอบ กรณีที่ชายหญิงใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และต่อมามีบุตร เด็กย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิง รวมถึงฝ่ายหญิงมีอำนาจปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น แนะนำให้ยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งรับรองว่าบุตรทั้งสองเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาก่อน รวมถึงขอใช้อำนาจปกครองร่วมกัน แล้วขอให้ศาลมีคำสั่งให้ท่านเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร เนื่องจากบุตรที่อยู่กับบิดาหรือมารดาจะได้รับความอบอุ่นมากกว่าการอยู่กับปู่ย่าตายาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงของคู่ความ การพิจารณาของศาลและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ด้วยนะครับ

ธนาคารยึดเงินเดือนใช้หนี้บัตรเครดิต

4. เป็นหนี้บัตรเครดิต ต่อมาถูกอายัดเงินเดือน 30% โบนัส 50% เดือดร้อนมาก รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย จะมีวิธีการอย่างไรให้ลดยอดอายัดได้บ้าง

ตอบ กรณีที่สำนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอายัดเงินรายได้ 30% ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้สามารถไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานบังคับคดี เพื่อขอลดยอดอายัดเงินรายได้ดังกล่าวได้ครับ โดยขอให้ท่านรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับภาระหนี้ ภาระค่าใช้จ่าย หรือภาระในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงภาระในการเลี้ยงดูบิดามารดา ประกอบคำร้องขอลดยอดการอายัดเงินรายได้ครับ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาลดยอดการอายัด 15% ครับ

สำหรับท่านที่มีคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี
03:53

ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 00:52 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์