ไหว้เฮงเสริมดวง ในเทศกาลกินเจ

ข่าว

ไหว้เฮงเสริมดวง ในเทศกาลกินเจ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

6 ต.ค. 2559 05:01 น.

“ไหว้เจ้า-กิน เจ”...เทศกาลกิน เจเดือน 9 ของจีน ปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนถึง 9 ตุลาคม

จิตรา ก่อนันทเกียรติ นักสะสมความรู้เรื่องจีน ตระเวนเก็บความรู้อย่างตั้งใจมา 30 ปี เห็นความหลากหลายที่มีเหมือนมีต่างของแต่ละศาลเจ้า ที่ชัดเจนคือ ทางภาคกลางเป็นแบบพุทธมหายาน เรียกว่า...“เทศกาลกินเจเดือน 9 จีน” ในขณะที่ทางใต้เป็นธรรมเนียมของคนจีนฮกเกี้ยน เรียกว่า...“เทศกาลถือศีลกินผัก”

โดยที่มาของเทศกาลกินเจเดือน 9 ของจีนนั้น มีเป็น 10 ตำนาน หาอ่านได้จากหนังสือ “คู่มือกินเจยุคใหม่ กินเจอย่างไรให้โชคดี” ที่ว่าแต่ละตำนานมีเหมือนมีต่างนั้น...ในความต่างมีความเหมือนกันว่า เทศกาลกินเจเดือน 9 คือการต้องไหว้ “เจ้าแม่ปั๊กเต้าบ้อ” กับ “เทพเจ้า 9 องค์”

แบบพุทธมหายาน...เป็นการไหว้เจ้าแม่ปั๊กเต้าบ้อกับเทพเจ้า 9 องค์ก็จริง แต่ที่มาของเทพเจ้า 9 องค์คือ ทีมพระพุทธเจ้า 9 พระองค์กับพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ แล้วทั้ง 9 พระองค์แบ่งภาคเป็นเทพเจ้า 9 องค์...

จากนั้นแบ่งภาคอีกทีเป็นดาว 9 ดวง โดยดาว 9 ดวงนี้คือ... “ระบบสุริยจักรวาล” อันได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวราหู และดาวเกตุ

ในขณะที่อีกหลายตำรานั้น เทพเจ้า 9 องค์จะเป็นโอรสของ “ปั๊กเต้าบ้อ” หรือ “เจ้าแม่ดาวเหนือ” โดยดาวเหนือเป็นดาวที่ไม่เคลื่อนที่เหมือนดาวอื่น คนจีนโบราณเชื่อว่า “พลังต้องมหาศาล” และ “อายุยืนยาวมาก”

พลังของเจ้าแม่ปั๊กเต้าบ้อจึงต้องยิ่งมหาศาล นอกจากนี้ เจ้าแม่ดาวเหนือยังเป็นเจ้าแม่ของเทพเจ้า 9 องค์ ซึ่งมีอีกหลายตำนาน...บ้างก็ว่าเทพเจ้า 9 องค์คือกลุ่มดาวจระเข้ บางตำราว่าเป็น 3 กลุ่มดาว วาดรูปได้เป็นดาวกระบวย โดยทุกวันที่ 1-9 เดือน 9 จีน เทพเจ้าทั้งเก้าจะเสด็จลงมาโปรดสัตว์บนโลก

จึงมีการกินเจและทำบุญถวายเป็นบูชา วันที่ 9 เดือน 9 ของจีน...เป็นวันเกิดของเจ้าแม่ปั๊กเต้าบ้อ การทำบุญ การไหว้และการกินเจจะยิ่งเป็นการเสริมดวงที่ขลัง

จิตรา บอกว่า จากการเก็บข้อมูลไหว้เจ้ามายาวนานหลายสิบปี การไหว้เจ้าในนัยหนึ่งคือการไหว้เจ้าดวงดาว ไหว้ขอให้พลังดวงดาวมาเสริมให้ดวงเราดี ทีนี้แต่ละศาลเจ้าก็แต่ละเคล็ดลับที่ต้องสอดคล้องกับการที่มาด้วยว่าเป็นแบบพุทธมหายาน หรือทางใต้ที่เป็นแบบฮกเกี้ยน มีหลายอย่างที่เหมือนกันและต่างกัน

หนึ่ง...การตั้งเสาสูงเพื่อแขวนโคมหรือตะเกียง 9 ดวง อันเป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้า 9 องค์ ซึ่งทางภาคกลางแบบพุทธมหายาน เรียกเทพเจ้า 9 องค์ว่า “กิ่วอ๊วงฮุดโจ้ว” ไม่ได้เน้นทำใหญ่โตอย่างทางใต้ อาจเป็นเพราะพื้นที่จำกัด ในขณะที่ทางใต้มีพื้นที่กว้างขวาง เสาสูงเพื่อแขวนตะเกียงเทพเจ้าทั้ง 9 ที่เรียกว่า “กิ่วอ๊วงไต้ตี่”....

หากเป็นที่จังหวัดตรัง ต้องมีการเลือกไม้ไผ่ลำที่สูงสุดแข็งแรงสุด ซึ่งต้องเป็นไม้ไผ่ที่ขึ้นริมหน้าผา ผ่านลมพายุจนแกร่งให้ใช้งานได้นานเต็ม 9 วัน และต้องนับได้จำนวนปล้องที่มากที่สุด

ในขณะที่ทาง “ภูเก็ต” เป็นการต่อเสาเป็นสองตอน ตอนล่างของบางศาลเจ้าเป็นเสาคอนกรีต บางศาลเจ้าใช้ไม้ที่เหนียวพิเศษเรียกว่า “ไม้ปังหน” แล้วเอาไม้ไผ่ที่ยาวสุดๆต่อยอดขึ้นไป

“ปัจจุบันมีการต่อยอดให้คนได้มาไหว้ทำบุญแล้วปิดทองคำเปลวที่ไม้ไผ่และเสาคอนกรีต เพื่อให้เป็นเสาทองคำ มีโอกาสได้ไปปิดมาแล้วสองปีติดๆกัน แฟนคลับสายศาลเจ้าที่ภูเก็ตบอกว่า...พี่จิตราครับ ปีนี้คนยิ่งมาปิดทองกันคึกคักมากกว่าปีก่อนๆอีก...” จิตรา ว่า “ซึ่งในวันยกเสาโกเต็ง หรือเสาเต็งโก เป็นงานที่ชาวบ้านมาชุมนุมกันเพื่อช่วยกันยกเสาเชื่อว่าได้บุญแรง ดวงจะได้สูงๆ”

สอง...การตั้งโรงทานให้คนมากินเจฟรี กับข้าวนี้มีตลอด 3 มื้อ จำนวนการใช้วัตถุดิบต้องตุนกันชนิดที่ว่า บางศาลเจ้าในภูเก็ตใช้ฟักเขียววันละ 1,000 กิโลกรัม ดังนั้น...กินเจ 10 วัน ปริมาณการใช้ผักจึงมหาศาล

“เทศกาลกินเจเดือน 9 จีนจึงทำให้ผักมีราคาแพงอย่างอัตโนมัติ แต่การกินเจฟรีนี้ คนจนกินฟรี คนมั่งมีก็ถือว่าการกินเจที่ศาลเจ้าคือการกินอาหารที่ได้สิริมงคล แล้วทำบุญให้ศาลเจ้าเพื่อให้ยิ่งได้บุญ”

สาม...การสะเดาะเคราะห์เป็นพิธีกรรมที่ศาลเจ้าใหญ่มีจัดไว้ ถ้าเป็นศาลเจ้าในภาคกลางนิยมเป็นการลอยกระทงที่ถือเป็นการลอยเคราะห์

อย่างเช่นที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง ปีนี้มีการเบิกเนตรยมทูตและลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม ในขณะที่ศาลเจ้าที่อยู่ริมน้ำอย่างศาลเจ้าโจวซือกงตลาดน้อย กับศาลเจ้ากวนอันเก็งที่ฝั่งธนบุรีตรงวัดกัลยาณมิตร มีการลอยกระทงเจแบบเยือนเหย้ากันไปมา

จิตรา บอกอีกว่า ทางใต้ไม่นิยมลอยกระทง แต่มี 2 แบบที่เห็น แบบหนึ่ง...เป็นการทำเรือสะเดาะเคราะห์ ให้เขียนชื่อติดที่เรือกระดาษลำใหญ่ยักษ์ แล้ววันสุดท้ายก็เอาไปลอยทะเล

อีกแบบ...เป็นการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ที่ต้องทำพิธีโดยร่างทรงในวันสุดท้าย ซึ่งจากการที่ได้ไปเก็บข้อมูลที่ภูเก็ตแบบเจาะลึกอยู่หลายปี ที่ภูเก็ตต้องมีการจัดชุดรูปต่างตัว ห่อด้วยกระดาษเงินทอง จึงมีอาสาสมัครมาช่วยกันพับที่ศาลเจ้าตลอดวันคืน

แล้วเวลาทำพิธีจะต้องตัดผม เล็บกับชายผ้าของเสื้อที่เราใส่อยู่ใส่ไปในรูปต่างตัว เวลาทำพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ร่างทรงจะเก็บชุดทำพิธีแล้วเอาไปลอยทะเลไกลๆ หรือเผาทิ้งที่ริมทะเล

บางศาลเจ้าในภาคกลางใช้เป็นระบบจุดตะเกียงสะเดาะเคราะห์ก็มี หรือจะเรียกเป็นตะเกียงเสริมดวงก็ได้ หลังๆ...เริ่มมีเป็นการแขวนโคมเหลืองเขียนชื่อของเราที่เพดานศาลเจ้า เช่นที่วัดเล่งเน่ยยี่ ใครไปเช่าโคมก่อนก็ได้ที่กลางๆตรงหน้าเจ้า ซึ่งราคาแพงกว่าที่ซึ่งอยู่ไกลองค์เจ้า

“เมื่อปีก่อนมีโอกาสได้ไปเจอในวันท้ายๆ ได้ที่ไกลรู้สึกอิ๊อ๊ะประมาณว่า...ไม่ได้ที่ดั่งใจ มาเจอของศาลเจ้าไต้ฮงกง เป็นระบบให้ทำบุญแต่ไม่ให้เขียนชื่อ และไม่มีการเลือกที่ ก็ดีนะแต่ไม่มันอะ”

ส่วนที่ “ศาลเจ้าโจวซือกง” ก็ได้ไหว้แบบได้เลือกเสริมดวงไปอีกแบบ เพราะมีให้เลือกเยอะแบบมากกว่า จะถวายของเจ้าเป็นอะไร เป็นเครื่องกระดาษแบบไหน จะแขวนตรงไหน...ค่อยมันหน่อย

ในขณะที่ “ศาลเจ้าซินเฮงตั๊วะ” ที่ถนนไมตรีจิตร จะมีเครื่องกระดาษยันต์กุ้ยนั้งสีเหลืองให้ได้ไหว้ด้วย ซึ่ง “กุ้ยนั้ง” คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราในทิศทั้ง 4 และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ช่วงตรุษจีนก็มีไหว้แต่กระดาษจะเป็นสีแดง ช่วงเทศกาลกินเจจะเป็นสีเหลือง และถ้าอยากให้เร็ว ให้ชื่อเราไปถึงเจ้าก่อนก็มีไหว้นกเพิ่มด้วยได้

ถึงตรงนี้ให้รู้เอาไว้อีกสักหน่อยว่า 4 ศาลเจ้าทางใต้นิยมเอาเจ้าที่บ้านมาไว้ที่ศาลเจ้า เพื่อให้ยิ่งขลัง กับยังมีธรรมเนียมในวันที่ 3...วันที่ 6...วันที่ 9 ซึ่งที่ศาลเจ้าทั้งภาคกลางและภาคใต้ ล้วนมีพิธีกรรมที่คนกินเจนิยมมาไหว้มากกว่าวันอื่น

“จิตรา ก่อนันทเกียรติ” กินเจทุกปี ใหม่ๆเดินสายตระเวนไหว้อย่างสนุก แต่หลังๆไหว้ด้วยศรัทธาจากเนื้อแท้ของใจ ไหว้จนเข้าใจและขอแนะนำให้คนที่เป็นปีชงจงกินเจและไปไหว้เจ้าเสริมดวงเพื่อให้บรรเทาเบาบาง หรือให้เปลี่ยนจาก “ชงไม่ดี” เป็น “ชงดี” การทำความดีไม่ว่าในเรื่องใดล้วนมีพลังดีที่

ทางเศรษฐศาสตร์มีคำว่า “Invisible Hand” หรือ “มือที่มองไม่เห็น” เกิดขึ้นมาได้ แล้วใครบ้างเป็นปีที่ชง ปี 2559 นี้เป็นปีวอก...ชงกับปีขาล ปีวอกชงตัวเองกับปีมะเส็ง ปีกุนเป็น 4 ปีชง และขอให้ทราบเป็นความรู้ใหม่ด้วยว่า...คนที่เกิดช่วงปลายปีหรือหลังเดือนตุลาคมของปีฉลู ปีมะโรง ปีมะแม และปีจอ ก็ยังไม่พ้นชงจนกว่าจะเลยวันเกิดไปแล้ว ก็ควรกินเจและไปไหว้เช่นกัน

โชคดีมีชัย “เทศกาลกินเจ” เฮงๆๆ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

สิตางศุ์ บัวทอง โชว์สเตปพลิ้วสู้ อิงฟ้า ชาวเน็ตแอบห่วงกลัวแม่เป็นลม
00:34

สิตางศุ์ บัวทอง โชว์สเตปพลิ้วสู้ อิงฟ้า ชาวเน็ตแอบห่วงกลัวแม่เป็นลม

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:08 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์