king10
Thairath Logo
กีฬา

จนท.ให้ความรู้ ชาวไทยภูเขา 8 เผ่า อ.พบพระ ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ

Share :
line-share-logo

นายอำเภอพบพระ จ.ตาก กำชับ จนท.ให้ความรู้-ทำความเข้าใจชาวไทยภูเขา 8 เผ่าในพื้นที่ ถึงกฎ กติกา การลงประชามติ อธิบายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เชิญชวน ปชช.ด้วยภาษาท้องถิ่นชาติพันธุ์ เพิ่มความเข้าใจมากขึ้น 

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เหลืออีก 3 วัน จะถึงการลงประชามติ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เร่งผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาซึ่งมีกว่า 8 เผ่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฐานเสียงของ ปชป. โดยมีการติวเข้มผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวเขาหลายเผ่าไปเคาะประตูบ้านให้ชนเผ่านั้นๆ ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด เพราะทางอำเภอได้ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก


นายประสงค์ กล่าวว่า อำเภอพบพระ จะมีชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่ อาทิ เผ่าลาหู่ อิ่วเมี่ยน จีน ม้ง กะเหรี่ยง และลีซอ เป็นต้น เพื่อให้ราษฎรชาวเขามีความเข้าใจ จึงได้มีการอบรมเรื่องกฎ กติกา วิธีการกาบัตร อธิบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติตามยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่งที่กลางดอย และออกไปเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนด้วยภาษาท้องถิ่นชาติพันธุ์ ซึ่งจะมีความเข้าใจกว่าภาษาไทย.

อ่านเพิ่มเติม...