คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

'กรมทรัพยากรน้ำ' ทุ่มงบ 300 ล้าน แก้น้ำท่วม-เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

ไทยรัฐออนไลน์29 เม.ย. 2559 20:55 น.

กรมทรัพยากรน้ำ เข้าพัฒนาระบบคูคลองสาขาเชื่อมแก้มลิงและแม่น้ำยมในเขต อ.บางระกำ ใช้งบ 301 ล้านบาท พัฒนา 5 ลำคลองหลัก ระยะเวลา 3 ปี คาดเสร็จเดือน พ.ค.59 นี้ ช่วยระบายน้ำหลากช่วงน้ำท่วม กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ 4.6 ล้าน ลบ.ม.

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.59 กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรดูงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่กรมทรัพยากรน้ำ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลัก ในการเข้ามาพัฒนาพื้นที่แก้มลิงบางระกำ ขุดลอก 5 ลำคลองสาขาหลัก ที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำยม และแก้มลิงขนาดใหญ่ของ อ.บางระกำ ในงบประมาณ 301 ล้านบาท ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 56 เป็นต้นมา และจะแล้วเสร็จโครงการในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยวันนี้ได้นำสื่อมวลชนพิษณุโลก ชมการพัฒนาคลองอิงั่วและประตูระบายน้ำ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ และคณะกรรมการบริหารลุ่มน้ำยม

กรมทรัพยากรน้ำ พาสื่อมวลชนดูการอนุรักษ์น้ำ ที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ


นายวันเสด็จ จันทร์สุวรรณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ผู้ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายทั่วพื้นที่ และมีคลองเชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำขนาดใหญ่หลายเส้น เช่น คลองโพธิ์ คลองตะโม่ คลองดีงั่ว เป็นต้น ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม และบึงตะเคร็ง และคลองต่างๆ อยู่ในสภาพตื้นเขิน กรมทรัพยากรน้ำจึงเห็นความจำเป็นต่อการเร่งรัดการฟื้นฟูสภาพคลองเหล่านี้ พร้อมสร้างอาคารบังคับน้ำประกอบตรงจุดบรรจบกับแม่น้ำยม โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 56 ถึง พ.ค. 59 วงเงิน 301 ล้านบาท ในการขุดลอกคลอง ทำท่อลอด ประตูระบายน้ำใน 5 คลองสาขา ได้แก่ คลองยางแขวนอู่ คลองเก้ารัง คลองโพธิ์ คลองอิงั่ว และคลองสาขาเชื่อม ในช่วงฤดูน้ำหลากจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในเขต อ.บางระกำ ผ่านคลองสาขาลงสู่แม่น้ำยมได้เร็วขึ้น และยังสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีก 4.63 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เลย มีพื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 5,587 ไร่ บรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขต อ.บางระกำได้ 28,913 ครัวเรือน


พระครูวิจิตรธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำยม เปิดเผยว่า ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านอุทกภัยและภัยแล้งของชาวลุ่มน้ำยมได้ สภาพแม่น้ำยมเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเชื่อมโยงถึงกันหมดระหว่าง จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย หากปีใดน้ำท่วม ระบบการระบายน้ำที่ท่วมขังในเขต อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ส่งผลต่อการระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ จ.สุโขทัย สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน หรือยังเป็นที่ที่ยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ เพื่อไม่ให้ไหลไปท่วมพื้นที่ จ.พิจิตร เร็วเกินไป

การพัฒนาคลองอิงั่วและประตูระบายน้ำ


นายประสิทธิ์ วีทอง กำนันตำบลบางระกำ เปิดเผยว่า แต่เดิมไม่สามารถวางแผนหรือบริหารจัดการน้ำได้เลย เมื่อน้ำท่วมก็ท่วมขัง เมื่อมีการสร้างระบบเครือข่ายคูคลอง ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้ เพราะคูคลองสาขาเหล่านี้ เชื่อมโยงกับแม่น้ำยม และมีประตูระบายน้ำสามารถเปิดปิดบริหารจัดการได้ ซึ่งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วย

สำหรับคลองอิงั่ว จุดที่กรมทรัพยากรน้ำพาสื่อมวลชนมาดูโครงการนั้น เชื่อมต่อกับแม่น้ำยมในเขต ต.บางระกำ ได้สร้างอาคารระบายน้ำ มีประตูเปิด-ปิดน้ำ ทั้งสามารถระบายน้ำออกสู่แม่น้ำยม และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขณะที่สภาพปัจจุบันนั้น น้ำในแม่น้ำยมบริเวณนี้ อยู่ในสภาพแห้งขอด มีเพียงน้ำขังเป็นแอ่งเล็กๆ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ำแก้มลิงพัฒนาคูคลองแม่น้ำยมอ.บางระกำเสด็จ จันทร์สุวรรณคลองยางแขวนอู่คลองเก้ารังคลองโพธิ์คลองอิงั่วอ.สวรรคโลกผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำยมอาคารระบายน้ำเก็บน้ำกักน้ำน้ำแห้งขอดข่าวข่าวทั่วไทยไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED