king10
Thairath Logo
กีฬา

วัดภูเก็ตเมืองน่าน ไอเดียดีผุด ตู้ไปรษณีย์ส่งบุญ แด่คนที่คุณรัก

Share :
line-share-logo

วัดภูเก็ต ที่ จ.น่าน สร้างลูกเล่นเป็นกุศโลบายที่มีไอเดียเจ๋ง สร้างตู้ไปรษณีย์ส่งบุญ แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อทำบุญส่งให้แด่คนที่รัก แบ่งไว้ 5 ช่อง เพื่ออุทิศให้ บิดา มารดา เทวบุตร เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง คนรู้จัก และเจ้ากรรมนายเวร

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดน่านมีวัดที่มีความสำคัญหลายแห่ง ขณะที่บางแห่งมีแนวทางในการส่งเสริมให้คนเข้าวัดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะที่วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ได้มีไอเดียแนวความคิดในการทำบุญ โดยปกติตามวัดทั่วไปจะตั้งตู้รับบริจาคตามจุดทั่วๆ ไปภายในวัด แต่สำหรับวัดภูเก็ตแล้วสร้างขึ้นมาเป็นแบบ "ตู้ไปรษณีย์ส่งบุญ MERIT POST ส่งบุญถึงคนที่คุณรัก SEND MERIT TO LOVERS"

หน้าตาของ ตู้ไปรษณีย์ส่งบุญ MERIT POST ส่งบุญถึงคนที่คุณรัก SEND MERIT TO LOVERS


จากการสอบถาม พระครูสุธินนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ กล่าวว่า การสร้างตู้ไปรษณีย์ส่งบุญ MERIT POST ส่งบุญถึงคนที่คุณรัก SEND MERIT TO LOVERS นี้ได้รับคำแนะนำจากนักท่องเที่ยวว่า น่าจะสร้างเป็นแบบตู้ไปรษณีย์ เหมือนที่เคยไปร่วมทำบุญที่ต่างประเทศ ทางวัดภูเก็ตก็เลยได้สร้างขึ้นมา โดยลักษณะจะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์โดยทั่วไป แต่จะทำเป็นช่องๆ ในการทำบุญ โดยทั้งหมดจะมี 5 ช่อง คือ อุทิศให้ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ, อุทิศให้เทวบุตร เทวดา ประจำตัว, อุทิศให้เจ้าที่เจ้าทาง แม่พระธรณี, อุทิศให้ตัวของเราเอง ญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก และช่องสุดท้ายคือ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร แล้วให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ แล้วนำไปหยอดได้ที่ตู้ไปรษณีย์ตามช่องที่ต้องการจะทำบุญ โดยปัจจัยทั้งหมดที่ได้ก็จะนำไปเป็นค่าบูรณะวัด ค่าน้ำ-ค่าไฟของวัด.

อ่านเพิ่มเติม...